40 min

قسمت بیست و هشت : جدایی نادر از سیمی‪ن‬ رادیو سانسور

    • Film History

در این قسمت از فیلمی خواهید شنید که آینه خاطرات اصغر فرهادی است  

حامی مالی این قسمت نشر خوب لینک 

خرید نسخه الکترونیک از فیدیبو 

لینک خرید نسخه فیزیکی با امضای آتیلا پسیانی

در این قسمت از فیلمی خواهید شنید که آینه خاطرات اصغر فرهادی است  

حامی مالی این قسمت نشر خوب لینک 

خرید نسخه الکترونیک از فیدیبو 

لینک خرید نسخه فیزیکی با امضای آتیلا پسیانی

40 min

Top Podcasts In Film History