28 min

قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

    • History

تو این قسمت از فصل چهار، میخوایم ببینیم چی شد که اسپانیا اعتبارشو از دست داد و بعد چطور شد که به ترتیب امپراتوری هلند، فرانسه و بریتانیا از وسط این ماجراها سر بلند کردن؟.
NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست  
 
از اینجا به واوکست هم گوش بدین

 
 
:ناوکست در
اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

تو این قسمت از فصل چهار، میخوایم ببینیم چی شد که اسپانیا اعتبارشو از دست داد و بعد چطور شد که به ترتیب امپراتوری هلند، فرانسه و بریتانیا از وسط این ماجراها سر بلند کردن؟.
NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست  
 
از اینجا به واوکست هم گوش بدین

 
 
:ناوکست در
اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

28 min

Top Podcasts In History