17 min

قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

    • History

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که امپراتوری ها، به خصوص امپراتوری بریتانیا، چطور از قدرت نظامی خودش استفاده کرد تا از سرمایه داران بریتانیایی حمایت بکنه.
NavCast.net/support

 پشتیبانی از ناوکست  
 
از اینجا به واوکست هم گوش بدین

 
 
:ناوکست در
اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که امپراتوری ها، به خصوص امپراتوری بریتانیا، چطور از قدرت نظامی خودش استفاده کرد تا از سرمایه داران بریتانیایی حمایت بکنه.
NavCast.net/support

 پشتیبانی از ناوکست  
 
از اینجا به واوکست هم گوش بدین

 
 
:ناوکست در
اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

17 min

Top Podcasts In History