23 min

قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

    • History

تو این قسمت از فصل چهار، از پیدایش و تعاریف کاپیتالیسم میگیم.
وبسایتِ پادکستِ دموکراسی در کار:
https://democracydarkar.com/
لینک به هر دو پادکست در کستباکس:
دموکراسی در کار
دموکراسی در کار پلاس
NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست  
 
از اینجا به واوکست هم گوش بدین

 
 
:ناوکست در
اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

تو این قسمت از فصل چهار، از پیدایش و تعاریف کاپیتالیسم میگیم.
وبسایتِ پادکستِ دموکراسی در کار:
https://democracydarkar.com/
لینک به هر دو پادکست در کستباکس:
دموکراسی در کار
دموکراسی در کار پلاس
NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست  
 
از اینجا به واوکست هم گوش بدین

 
 
:ناوکست در
اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

23 min

Top Podcasts In History