26 min

มองจีนมุมใหม่ EP. 31: จีนกับโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 และนโยบายพลังงานสะอา‪ด‬ มองจีนมุมใหม่

    • TV & Film

วันนี้ (31 ต.ค. 64) กำลังมีการประชุมภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 (Conference of the Parties)  ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์
มองจีนมุมใหม่ พาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกรายละเอียดการประกาศเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ที่เน้น Green Olympic ของจีน รัฐบาลสีจิ้นผิง วางแผนการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร เพราะไม่เพียงรองรับการแข่งขันกีฬา แต่ปูทางไปสู่การวางแผนเป็นผู้นำพลังงานสะอาดในอนาคตด้วย  
โสภิต  หวังวิวัฒนา  ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน วิเคราะห์เรื่องนี้
 

วันนี้ (31 ต.ค. 64) กำลังมีการประชุมภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 (Conference of the Parties)  ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์
มองจีนมุมใหม่ พาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกรายละเอียดการประกาศเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ที่เน้น Green Olympic ของจีน รัฐบาลสีจิ้นผิง วางแผนการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร เพราะไม่เพียงรองรับการแข่งขันกีฬา แต่ปูทางไปสู่การวางแผนเป็นผู้นำพลังงานสะอาดในอนาคตด้วย  
โสภิต  หวังวิวัฒนา  ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน วิเคราะห์เรื่องนี้
 

26 min

Top Podcasts In TV & Film