56 episodes

نمایش نامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهمترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایش نامه نویس می شناسید؟ تا به حال چند نمایش نامه خوانده اید؟ چند نمایش صحنه ای دیده اید؟ در صفحه نمایش با تعدادی از نمایش نامه نویسان بزرگ ایرانی آشنا می شوید و قسمتی از یکی از آثار آن ها را به شکل نمایش رادیویی خواهید شنید.

Safheye Namayesh | پادکست صفحه نمایش PersianBMS

  • Books

نمایش نامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهمترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایش نامه نویس می شناسید؟ تا به حال چند نمایش نامه خوانده اید؟ چند نمایش صحنه ای دیده اید؟ در صفحه نمایش با تعدادی از نمایش نامه نویسان بزرگ ایرانی آشنا می شوید و قسمتی از یکی از آثار آن ها را به شکل نمایش رادیویی خواهید شنید.

  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۹ – بهرام بیضایی۷ نمایش:افرا یا روز می‌گذرد

  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۹ – بهرام بیضایی۷ نمایش:افرا یا روز می‌گذرد

  بخش اول: قسمت هفتم و پایانی سرگذشت بهرام بیضایی
  بخش دوم: قسمتی از نمایش نامه افرا یا روز می گذرد

  • 25 min
  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۸ – بهرام بیضایی۶ نمایش: فتح نامه کلات۲

  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۸ – بهرام بیضایی۶ نمایش: فتح نامه کلات۲

  بخش اول: قسمت ششم سرگذشت بهرام بیضایی
  بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایش نامه فتح نامه کلات

  • 26 min
  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۷ – بهرام بیضایی۵ نمایش: فتح نامه کلات۱

  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۷ – بهرام بیضایی۵ نمایش: فتح نامه کلات۱

  بخش اول: قسمت پنجم سرگذشت بهرام بیضایی
  بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه فتح نامه کلات

  • 24 min
  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۶ – بهرام بیضائی۴ نمایش: گمشدگان

  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۶ – بهرام بیضائی۴ نمایش: گمشدگان

  بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت بهرام بیضایی
  بخش دوم: قسمتی از نمایش نامه گمشدگان

  • 24 min
  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۵ – بهرام بیضائی۳ نمایش: قصه ماه پنهان

  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۵ – بهرام بیضائی۳ نمایش: قصه ماه پنهان

  بخش اول: قسمت سوم سرگذشت بهرام بیضائی
  بخش دوم: بخشی از نمایش‌نامه قصه ماه پنهان

  • 24 min
  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۴ – بهرام بیضائی۲ نمایش – اَژدِهاک۲

  صفحه نمایش – ف۲ ق۳۴ – بهرام بیضائی۲ نمایش – اَژدِهاک۲

  بخش اول: قسمت دوم سرگذشت بهرام بیضائی
  بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایش نامه اژدهاک

  • 22 min

Top Podcasts In Books

Listeners Also Subscribed To