211 episodes

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Slovenian-speaking Australians. - Neodvisne novice in zgodbe vas povezujejo z življenjem v Avstraliji in slovensko govorečimi Avstralci.

SBS Slovenian - SBS Slovenian SBS

  • News

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Slovenian-speaking Australians. - Neodvisne novice in zgodbe vas povezujejo z življenjem v Avstraliji in slovensko govorečimi Avstralci.

  Latest news in the Slovenian community in Queensland - Kaj se dogaja v slovenski skupnosti v Queenslandu?

  Latest news in the Slovenian community in Queensland - Kaj se dogaja v slovenski skupnosti v Queenslandu?

  Mirko Cuderman is a very active member of the Slovenian community in Queensland. He gives us an update on the what has been happening in the community in the previous months, particularly the 12th annual pilgrimage to the chapel Marija Pomagaj in Marian Valley and the celebration for the 30th anniversary of Slovenian independence. 
  - Mirko Cuderman je aktiven član slovenske skupnosti v Queenslandu, ki nam je poročal o dogajanju v tamkajšnji skupnosti v preteklih mesecih, posebno o letošnjem romanju v Marijini Dolini v Queenslandu in praznovanju 30. obletnice slovenske samostojnosti.

  • 10 min
  Father Darko addressed the audience - Pater Darko nagovoril poslušalce

  Father Darko addressed the audience - Pater Darko nagovoril poslušalce

  Head of the Slovenian mission in Sydney, Father Darko Žnidaršič, told the listeners to be kind to each other in these uncertain times and reminded them that Blessed Bishop Anton Martin Slomšek once taught similar teachings. Yesterday, September 24, was 159 years since the death of the great writer, poet and pedagogue, who gave one of his last holy masses at Sv.Križ near Beli Vode, on August 8, 1862, where he was taken by the villagers in a horse-drawn carriage.
  - Voditelj slovenskega misijona v Sydneyu pater Darko Žnidaršič je poslušalcem sporočil, naj bodo dobri drug do drugega v teh negotovih časih in jih spomnil, da je nekoč podobne nauke učil blaženi škof Anton Martin Slomšek. 

  • 15 min
  COVID's other epidemic -cybercrime - Druga epidemija covida - kibernetski kriminal

  COVID's other epidemic -cybercrime - Druga epidemija covida - kibernetski kriminal

  Lockdown has given cyber criminals yet another opportunity to test new methods of scamming Australians. Investment scams, romance scams, and the latest concern for police - billing scams- are impacting thousands of people stuck at home during the pandemic.
  - Lockdown je še posebno vabljiv za spletne lopove, ki preizkušajo nove metode goljufanja Avstralcev. Naložbe, ljubezenska pisma in neporavnani računi so le nekatere oblike prevar, s katerimi se sooča na tisoče ljudi, ki so med pandemijo ostali doma. 

  • 5 min
  This week's news in Slovenia - 25th September - Novice iz Slovenije 25.septembra

  This week's news in Slovenia - 25th September - Novice iz Slovenije 25.septembra

  Wrap up of the latest news from Slovenia prepared this week by Žan Dolajš.
  - Novosti tedna v Sloveniji je pripravil Žan Dolajš.

  • 4 min
  SBS News in Slovenian - 25th September, 2021 - Poročila Radia SBS v slovenščini 25.septembra

  SBS News in Slovenian - 25th September, 2021 - Poročila Radia SBS v slovenščini 25.septembra

  Listen to the latest news headlines in Australia from SBS Slovenian radio.
  - Današnje novice iz sveta, Slovenije in Avstralije v slovenskem jeziku.

  • 6 min
  What can we ferment? - Katere jedi lahko fermentiramo?

  What can we ferment? - Katere jedi lahko fermentiramo?

  Dr. Belovič shares advice on traditional Slovenian fermented food.
  - Dr. Belovičeva svetuje, katera tradicionalna slovenska živila lahko fermentiramo.

  • 6 min

Top Podcasts In News

More by SBS