20 min

38. 10 cân nhắc trước khi mua nhà/thuê nh‪à‬ HIEU.TV

    • Self Help

Như trong phần 1 tôi có nói rằng quyết định thuê nhà hay mua nhà ngoài yếu tố về tài chính thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác như cảm xúc, tình trạng gia đình và cả phong cách sống của mỗi người.

Trong phần 2 này, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị 10 yếu tố mà tôi đúc kết được trước khi đưa ra quyết định nên mua nhà hay thuê nhà. Hy vọng những chia sẻ này sẽ phần nào giúp các anh chị ra những quyết định này một cách dễ dàng và đúng với nhu cầu cuộc sống của mình hơn.

- - - - -

CÁC LIÊN KẾT NHẮC ĐẾN TRONG BÀI

+ Mua hay thuê - Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=uX7WajnTNMM

+ Cuộc sống tối giản: https://www.youtube.com/watch?v=2h-5PEIvtKM

+ Sống để trải nghiệm: https://www.youtube.com/watch?v=zIPFcEc3KBQ

.....

Các anh chị có thể tải về những tài liệu tôi đang chia sẻ miễn phí tại website: https://www.hieu.tv

Ngoài ra các anh chị có thể follow tôi tại:

• Blog cá nhân: https://ngochieu.com

• Facebook: https://www.facebook.com/ngochieu

• Instagram: https://www.instagram.com/ngochieu

Như trong phần 1 tôi có nói rằng quyết định thuê nhà hay mua nhà ngoài yếu tố về tài chính thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác như cảm xúc, tình trạng gia đình và cả phong cách sống của mỗi người.

Trong phần 2 này, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị 10 yếu tố mà tôi đúc kết được trước khi đưa ra quyết định nên mua nhà hay thuê nhà. Hy vọng những chia sẻ này sẽ phần nào giúp các anh chị ra những quyết định này một cách dễ dàng và đúng với nhu cầu cuộc sống của mình hơn.

- - - - -

CÁC LIÊN KẾT NHẮC ĐẾN TRONG BÀI

+ Mua hay thuê - Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=uX7WajnTNMM

+ Cuộc sống tối giản: https://www.youtube.com/watch?v=2h-5PEIvtKM

+ Sống để trải nghiệm: https://www.youtube.com/watch?v=zIPFcEc3KBQ

.....

Các anh chị có thể tải về những tài liệu tôi đang chia sẻ miễn phí tại website: https://www.hieu.tv

Ngoài ra các anh chị có thể follow tôi tại:

• Blog cá nhân: https://ngochieu.com

• Facebook: https://www.facebook.com/ngochieu

• Instagram: https://www.instagram.com/ngochieu

20 min