200 episodes

EVN Report’s twice-a-week podcast keeps you up to date on everything in Armenia. Listen to interviews, features, and our Week in Review news roundup to hear what’s happening and why it’s important. We go in depth into the events shaping our lives in Armenia, the region, and throughout the world.

EVN Report Podcasts EVN Report

  • Politics
  • 4.7 • 9 Ratings

EVN Report’s twice-a-week podcast keeps you up to date on everything in Armenia. Listen to interviews, features, and our Week in Review news roundup to hear what’s happening and why it’s important. We go in depth into the events shaping our lives in Armenia, the region, and throughout the world.

  Hovakim Zakaryan: Drug Discovery With Reinforcement Learning

  Hovakim Zakaryan: Drug Discovery With Reinforcement Learning

  In this episode, Hovakim Zakaryan, co-founder and CEO of Denovo Sciences, discusses how his company is using reinforcement learning for drug discovery, making the process faster and more efficient. He shares insights on the challenges involved in drug discovery, and how AI tools can help overcome them. Additionally, Hovakim sheds light on Armenia's biotech industry and makes the case for why strategic investments should be made in this area.

  • 34 min
  Ձայնագիր. Մանկական մահացության նվազող, բայց մտահոգիչ ցուցանիշները

  Ձայնագիր. Մանկական մահացության նվազող, բայց մտահոգիչ ցուցանիշները

  Երեխաների մահացության վերջին մի քանի տարիների ցուցանիշներին անդրադարձող, մահացության կանխարգելման քայլերը քննող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

  • 10 min
  Ep. 236: The Week in Review (02.06.23)

  Ep. 236: The Week in Review (02.06.23)

  In EVN Report’s news roundup for the week of June 2, 2023: The leaders of Armenia and Azerbaijan meet in Chisinau on the sidelines of the European Political Community Summit; Armenia applies to the ECHR requesting the court to indicate provisional measures for the protection of the rights of two Armenian soldiers captured by Azerbaijan; a statement issued by the U.S. State Department causes a stir in Armenia and Artsakh.

  • 21 min
  Ep. 235: The Week in Review (19.05.23)

  Ep. 235: The Week in Review (19.05.23)

  In EVN Report’s news roundup for the week of May 19, 2023: An Armenian soldier is killed by Azerbaijani fire in Gegharkunik as Baku continues to violate the ceasefire regime; the foreign ministers of Armenia, Azerbaijan and Russia meet in Moscow today; Armenia’s Government appoints a military attache to India and more.

  • 19 min
  Ձայնագիր. Ինչու՞ «Խ» և այլ Խնդիրներ. Աննա Դավթյանի «Խաննա»-յի երկԽոսային գրաԽոսական

  Ձայնագիր. Ինչու՞ «Խ» և այլ Խնդիրներ. Աննա Դավթյանի «Խաննա»-յի երկԽոսային գրաԽոսական

  Լայն քննարկումների առիթ դարձած «Խաննա» վեպի շուրջ զրուցում են գրողներ Կարեն Ղարսլյանն ու վեպի հեղինակ Աննա Դավթյանը՝ քննարկելով, ինչպես վեպին վերաբերող հարցեր, այնպես էլ, առհասարակ, գրականությանը։

  • 36 min
  Ձայնագիր. Էլեկտրոնային շղթաներ՝ ընտանեկան բռնությունը կանխելու համար

  Ձայնագիր. Էլեկտրոնային շղթաներ՝ ընտանեկան բռնությունը կանխելու համար

  Ընտանեկան բռնության կանխարգելման շրջանակներում նախատեսված փոփոխություններին անդրադարձող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

  • 9 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Armenianbird ,

Professional and amazing

The best English-language podcast about Armenia. Highly recommend.

You Might Also Like

Armenian News Network / Groong
New York Times Opinion
The New York Times
Marc Maron
NPR
NPR