180 episodes

EVN Report’s twice-a-week podcast keeps you up to date on everything in Armenia. Listen to interviews, features, and our Week in Review news roundup to hear what’s happening and why it’s important. We go in depth into the events shaping our lives in Armenia, the region, and throughout the world.

Evn report EVN Report

  • Sports News
  • 4.7 • 9 Ratings

EVN Report’s twice-a-week podcast keeps you up to date on everything in Armenia. Listen to interviews, features, and our Week in Review news roundup to hear what’s happening and why it’s important. We go in depth into the events shaping our lives in Armenia, the region, and throughout the world.

  Ձայնագիր. Բաքվի կողմից եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտումները

  Ձայնագիր. Բաքվի կողմից եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտումները

  Բաքվի կողմից 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտումները ներկայացնող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

  • 20 min
  Ep. 198: The Week in Review (12.08.22)

  Ep. 198: The Week in Review (12.08.22)

  In EVN Report’s news roundup for the week of August 12: Residents of the Armenian village of Aghavno, located on the Lachin Corridor have been told to leave their homes by August 25 when the village will be handed over to Azerbaijan; following another Azerbaijani attack in Artsakh, Armenia’s prime minister announces the necessity to clarify the actions of the Russian peacekeeping mission; Iran is set to open a consulate in Armenia’s southern town of Kapan in Syunik region and more.

  • 21 min
  Ձայնագիր. Այն, ինչ վերաբերում է յուրաքանչյուրիս. ինչո՞ւ են Հայաստանում հապաղում հոգեկան առողջության ոլորտի բարեփոխումները

  Ձայնագիր. Այն, ինչ վերաբերում է յուրաքանչյուրիս. ինչո՞ւ են Հայաստանում հապաղում հոգեկան առողջության ոլորտի բարեփոխումները

  Հոգեկան առողջության ոլորտում առկա խնդիրներին ու հապաղող բարեփոխումներին անդրադարձող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

  • 22 min
  Ձայնագիր. Վտանգավոր աշխատանք․ դժբախտ պատահարներ ու չլուծվող խնդիրներ

  Ձայնագիր. Վտանգավոր աշխատանք․ դժբախտ պատահարներ ու չլուծվող խնդիրներ

  Աշխատավայրերում դժբախտ պատահարները, առողջության և անվտանգության նորմերի պահպանման ու վերահսկողության խնդիրները դիտարկող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

  • 18 min
  Manana Hakobyan: Developing Data-Driven Culture in Armenia

  Manana Hakobyan: Developing Data-Driven Culture in Armenia

  To find out more about DataPoint Armenia visit datapoint.am. 

  • 54 min
  Ձայնագիր. Արժևորված դրամ․ տուժած տնտեսվարողները ելքեր են փնտրում

  Ձայնագիր. Արժևորված դրամ․ տուժած տնտեսվարողները ելքեր են փնտրում

  Հայկական դրամի արժևորման ու դրա հետևանքով ստեղծված խնդիրներին անդրադարձող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

  • 13 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Armenianbird ,

Professional and amazing

The best English-language podcast about Armenia. Highly recommend.

You Might Also Like

Armenian News Network / Groong
Investigative Journalists of Armenia
BBC Radio 4
Mark Galeotti
Roman Mars
Goalhanger Podcasts