7 Folgen

Зөвхөн хэрэгтэй мэдлэг, мэдээллээр таныг цэнэглэгч ЗҮГ ЧИГ подкаст /философи,эдийн засаг, тогтвортой хөгжил-2030../

ЗүгЧиг Подкаст ЗүгЧиг Подкаст

    • Bildung

Зөвхөн хэрэгтэй мэдлэг, мэдээллээр таныг цэнэглэгч ЗҮГ ЧИГ подкаст /философи,эдийн засаг, тогтвортой хөгжил-2030../

Top‑Podcasts in Bildung

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: