27 Min.

פרק 4: אקווילה קוואליאוסקייטה: גופים (ליטא‪)‬ EUROPE READR - פותחים ספר לעתיד טוב יותר

    • Bücher

"גופים" הוא ספרה השני של העיתונאית, הסופרת והמרצה אקווילה קוואליאוסקייטה. הסיפורים משקפים פנורמה רחבה של גופים, מתמודדים עם המציאות הפיזית, ובנויים כקולאז'ים המורכבים מפרטים, מסמלים ומרשמים מרתקים. הספר זכה להצלחה בקרב הקוראים וקיבל ביקורות אוהדות. "גופים" זיכה את המחברת בפרס "ספר השנה" לשנת 2020.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

"גופים" הוא ספרה השני של העיתונאית, הסופרת והמרצה אקווילה קוואליאוסקייטה. הסיפורים משקפים פנורמה רחבה של גופים, מתמודדים עם המציאות הפיזית, ובנויים כקולאז'ים המורכבים מפרטים, מסמלים ומרשמים מרתקים. הספר זכה להצלחה בקרב הקוראים וקיבל ביקורות אוהדות. "גופים" זיכה את המחברת בפרס "ספר השנה" לשנת 2020.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

27 Min.