28 Min.

פרק 5: אנה בלנדיאנה: כל מה שנחלם (רומניה‪)‬ EUROPE READR - פותחים ספר לעתיד טוב יותר

    • Bücher

משוררת מפורסמת ואקטיביסטית חברתית, אנה בלנדיאנה מציגה לקהל של דוברי עברית קטע מיוחד בפרוזה, "כל מה שנחלם". על רקע חורפי, ניתן לגלות אמיתות, פילוסופיית החיים ורגש בגוונים שונים. הטקסט תורגם על ידי משה ב. יצחקי ופאול פרקש מתוך הספר "סיפורים פנטסטיים", בחסות המכון הרומני לתרבות בתל אביב.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

משוררת מפורסמת ואקטיביסטית חברתית, אנה בלנדיאנה מציגה לקהל של דוברי עברית קטע מיוחד בפרוזה, "כל מה שנחלם". על רקע חורפי, ניתן לגלות אמיתות, פילוסופיית החיים ורגש בגוונים שונים. הטקסט תורגם על ידי משה ב. יצחקי ופאול פרקש מתוך הספר "סיפורים פנטסטיים", בחסות המכון הרומני לתרבות בתל אביב.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

28 Min.