30 Min.

פרק 7: סימונה סמניץ': חמישה בנים נקודה קום (סלובניה‪)‬ EUROPE READR - פותחים ספר לעתיד טוב יותר

    • Bücher

הפרק הזה מציג את המחזה "חמישה בנים נקודה קום" מאת סימונה סמניץ'. המחזה מבצע תרגיל חשוב ומרתק בניסיון להבין את הפסיכולוגיה שלנו ואת החברה הסלובנית של ימינו אבל במידה רבה יכול לסייע גם להבין את החברה הישראלית.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

הפרק הזה מציג את המחזה "חמישה בנים נקודה קום" מאת סימונה סמניץ'. המחזה מבצע תרגיל חשוב ומרתק בניסיון להבין את הפסיכולוגיה שלנו ואת החברה הסלובנית של ימינו אבל במידה רבה יכול לסייע גם להבין את החברה הישראלית.
See omnystudio.com/listener for privacy information.

30 Min.