119 Folgen

برنامه ورزشی چندچند از شنبه تا چهارشنبه ساعت یازده به وقت ایران پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز ایران و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.

چندچند - ChandChand Iran International

  • Volleyball

برنامه ورزشی چندچند از شنبه تا چهارشنبه ساعت یازده به وقت ایران پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز ایران و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.

  چند چند : ۴ اسفند ۹۸ ـ ۲۳ فوریه

  چند چند : ۴ اسفند ۹۸ ـ ۲۳ فوریه

  بررسی تحولات دنیای ورزش، اخبار ایران و جهان، نگاهی موشکافانه به نقل و انتقالات دنیای فوتبال، اتفاقات درون و بیرون زمین، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۱ شب به وقت تهران در برنامه چند چند از ایران‌اینترنشنال

  • 25 Min.
  چند چند : ۳۰ بهمن ۹۸ ـ ۱۹ فوریه

  چند چند : ۳۰ بهمن ۹۸ ـ ۱۹ فوریه

  بررسی تحولات دنیای ورزش، اخبار ایران و جهان، نگاهی موشکافانه به نقل و انتقالات دنیای فوتبال، اتفاقات درون و بیرون زمین، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۱ شب به وقت تهران در برنامه چند چند از ایران‌اینترنشنال

  • 25 Min.
  چندچند: ۲۹ بهمن ۹۸ - ۱۸ فوریه

  چندچند: ۲۹ بهمن ۹۸ - ۱۸ فوریه

  • 26 Min.
  چندچند: ۲۷ بهمن ۹۸ - ۱۶ فوریه

  چندچند: ۲۷ بهمن ۹۸ - ۱۶ فوریه

  • 26 Min.
  چندچند - ۲۳ فروردین ۹۸ - ۱۲ فوریه

  چندچند - ۲۳ فروردین ۹۸ - ۱۲ فوریه

  • 26 Min.
  چند چند : ۲۲ بهمن ۹۸ ـ ۱۱ فوریه

  چند چند : ۲۲ بهمن ۹۸ ـ ۱۱ فوریه

  بررسی تحولات دنیای ورزش، اخبار ایران و جهان، نگاهی موشکافانه به نقل و انتقالات دنیای فوتبال، اتفاقات درون و بیرون زمین، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۱ شب به وقت تهران در برنامه چند چند از ایران‌اینترنشنال

  • 25 Min.