9 Folgen

Dengys profiad addysgwyr mewn amryw o feysydd iechyd, gofal ac amddiffyn y cyhoedd nad yw myfyrwyr (a thrwy hynny darpar ymarferwyr proffesiynol) yn magu digon o brofiad ymarferol o gynhadledd achos er mwyn gwarchod plant.

Er mwyn ymateb i’r angen yma mae Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Morgannwg wedi creu DVD sy’n olrhain hanes cynhadledd achos, a hynny fel arf ar gyfer dysgu ym meysydd Nyrsio, Bydwreigiaeth, Astudiaethau Heddlu, Astudiaethau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol.

Mae'r clipiau yma a ddatblygwyd gan Brifysgol Morgannwg yn olrhain hanes cynhadledd achos er mwyn gwarchod plant. Mae’r clipiau yn cynnig enghraifft i fyfyrwyr o’r modd y cynhelir Cynhadledd Achos.

Wrth gwrs mae pob cynhadledd achos yn wahanol, a byddai gwahanol ymarferwyr proffesiynol yn cael eu gwahodd i fynychu Cynhadledd Achos er mwyn cyflwyno tystiolaeth a mynegi barn broffesiynol ar sefyllfa benodol.

Yn yr achos hwn, trafodir dau blentyn ifanc o’r enw Siân a Dylan. Mae Siân yn bump oed, a Dylan yn fabi deunaw mis oed. Pwrpas cynnal y Gynhadledd Achos yw i benderfynu a ddylai’r plant barhau ar y gofrestr amddiffyn plant ai peidio.

Mae'r fideo wedi ei rannu mewn i 8 rhan.

Dychmygol yw’r cymeriadau yn yr adnodd hwn, ond mae’r math yma o sefyllfa yn gyffredin iawn o fewn cyd-destun y Gynhadledd Achos.

Gellir cael copi o’r ffilm yn ei chyfanrwydd trwy gysylltu â: Janine Wyn Davies, Adeilad Aneurin Bevan Campws Glyntaf, Prifysgol Morgannwg, Pontypridd CF37 1DL.

Academi Cynadleddau Achos Coleg Cymraeg Cenedlaethol

    • Wissenschaft

Dengys profiad addysgwyr mewn amryw o feysydd iechyd, gofal ac amddiffyn y cyhoedd nad yw myfyrwyr (a thrwy hynny darpar ymarferwyr proffesiynol) yn magu digon o brofiad ymarferol o gynhadledd achos er mwyn gwarchod plant.

Er mwyn ymateb i’r angen yma mae Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Morgannwg wedi creu DVD sy’n olrhain hanes cynhadledd achos, a hynny fel arf ar gyfer dysgu ym meysydd Nyrsio, Bydwreigiaeth, Astudiaethau Heddlu, Astudiaethau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol.

Mae'r clipiau yma a ddatblygwyd gan Brifysgol Morgannwg yn olrhain hanes cynhadledd achos er mwyn gwarchod plant. Mae’r clipiau yn cynnig enghraifft i fyfyrwyr o’r modd y cynhelir Cynhadledd Achos.

Wrth gwrs mae pob cynhadledd achos yn wahanol, a byddai gwahanol ymarferwyr proffesiynol yn cael eu gwahodd i fynychu Cynhadledd Achos er mwyn cyflwyno tystiolaeth a mynegi barn broffesiynol ar sefyllfa benodol.

Yn yr achos hwn, trafodir dau blentyn ifanc o’r enw Siân a Dylan. Mae Siân yn bump oed, a Dylan yn fabi deunaw mis oed. Pwrpas cynnal y Gynhadledd Achos yw i benderfynu a ddylai’r plant barhau ar y gofrestr amddiffyn plant ai peidio.

Mae'r fideo wedi ei rannu mewn i 8 rhan.

Dychmygol yw’r cymeriadau yn yr adnodd hwn, ond mae’r math yma o sefyllfa yn gyffredin iawn o fewn cyd-destun y Gynhadledd Achos.

Gellir cael copi o’r ffilm yn ei chyfanrwydd trwy gysylltu â: Janine Wyn Davies, Adeilad Aneurin Bevan Campws Glyntaf, Prifysgol Morgannwg, Pontypridd CF37 1DL.

Top‑Podcasts in Wissenschaft

Mehr von Coleg Cymraeg Cenedlaethol