8 Min.

EP41: เก็บเงินไม่ได้สักที อยากได้แรงบันดาลใจในการออมเงิน MONEY EVERYDAY

    • Bildung

[เก็บเงินไม่ได้สักที อยากได้แรงบันดาลใจในการออมเงิน]

"การออม" เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ไม่ง่ายเลย
คล้ายกับการออกกำลังกายที่หลายคนรู้ว่าดี แต่มักไม่ค่อยมีเวลาให้

ในมุมหนึ่งปัญหานี้เป็นเรื่องของความคิด และความรู้สึก
คลิปนี้โค้ชหนุ่มอธิบายอย่างละเอียดถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของปัญหา

รวมถึงแนะนำวิธีการเก็บออมให้เริ่มต้นได้ง่ายๆ
คลิกไปฟังกันเลย

#MoneyEveryday #TheMoneyCoachTH #ขอแรงบันดาลใจในการออม

[เก็บเงินไม่ได้สักที อยากได้แรงบันดาลใจในการออมเงิน]

"การออม" เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ไม่ง่ายเลย
คล้ายกับการออกกำลังกายที่หลายคนรู้ว่าดี แต่มักไม่ค่อยมีเวลาให้

ในมุมหนึ่งปัญหานี้เป็นเรื่องของความคิด และความรู้สึก
คลิปนี้โค้ชหนุ่มอธิบายอย่างละเอียดถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของปัญหา

รวมถึงแนะนำวิธีการเก็บออมให้เริ่มต้นได้ง่ายๆ
คลิกไปฟังกันเลย

#MoneyEveryday #TheMoneyCoachTH #ขอแรงบันดาลใจในการออม

8 Min.

Top‑Podcasts in Bildung