10 Folgen

A podcast about urban living in Ulaanbaatar
Улаанбаатар хотын хөгжлийн тухай подкаст

Creators: Aldarsaikhan & Enkhjin

Felt City Felt City

  • Bildung

A podcast about urban living in Ulaanbaatar
Улаанбаатар хотын хөгжлийн тухай подкаст

Creators: Aldarsaikhan & Enkhjin

  Technology & Cities with Dr. Andrea Chegut (MIT) - Special Episode

  Technology & Cities with Dr. Andrea Chegut (MIT) - Special Episode

  This is a special english episode on urban technology with Dr. Andrea Chegut. She is the Co-Founder and Director of the Real Estate Innovation Lab at MIT.

  • 27 Min.
  8. Хотын нийтлэг шинж | Urban Identity

  8. Хотын нийтлэг шинж | Urban Identity

  Хотын онцлог нийтлэг шинж чанарын тухай, яагаад чухал талаар ярилцлаа. Улаанбаатарын хотын онцлог шинж чанар таны бодлоор юу вэ? Хуваалцаарай.

  • 32 Min.
  7. Төлөвлөгөөтэй vs. Төлөвлөгөөгүй | Plan vs. No Plan

  7. Төлөвлөгөөтэй vs. Төлөвлөгөөгүй | Plan vs. No Plan

  Хотын бүсчлэлийг тайлбарлаж, хэт төлөвлөх эсвэл төлөвлөхгүй байхын үр дагаврыг тухай ярилцсан анги.

  • 27 Min.
  6. Хотын орчин | Urban Environment

  6. Хотын орчин | Urban Environment

  Хотын байгаль орчин болон хот байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн тухай анги.

  • 43 Min.
  5. Хотын соёл урлаг | Urban Arts and Culture

  5. Хотын соёл урлаг | Urban Arts and Culture

  Хотын соёл урлаг, түүний ач холбогдлын тухай анги.

  PS: Бид 2 энэ ангидаа илүү их improvisation хийсэн болохоор ганц 2 нэр андуурсан байна. (798 Art Zone, Best of Classics)

  • 38 Min.
  4. Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө | Housing and Real Estate

  4. Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө | Housing and Real Estate

  Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөний үнэлгээний зохицуулалт болон орон сууцны хямралын тухай анги

  • 30 Min.

Top‑Podcasts in Bildung

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: