24 Folgen

Ментор гэдэг заавал алдартай, гоц ухаантай, насаар ахмад, дүү ер нь ямар ч байх албагүй. Харин тухайн сэдвээрээ хуваалцаж болох туршлагатай байх нь гол нь билээ. Сайн анзаарвал төрөл бүрийн асуудлаар төрөл бүрийн менторууд та бидний эргэн тойронд дүүрэн бий. Эдгээр хүмүүстэй тохирсон сэдвээр нь яриа өрнүүлж тэдний туршлагаас сонсож, суралцахаар Менторшип подкастыг эхлүүлж байна.

mentor podcast omeminute

    • Bildung

Ментор гэдэг заавал алдартай, гоц ухаантай, насаар ахмад, дүү ер нь ямар ч байх албагүй. Харин тухайн сэдвээрээ хуваалцаж болох туршлагатай байх нь гол нь билээ. Сайн анзаарвал төрөл бүрийн асуудлаар төрөл бүрийн менторууд та бидний эргэн тойронд дүүрэн бий. Эдгээр хүмүүстэй тохирсон сэдвээр нь яриа өрнүүлж тэдний туршлагаас сонсож, суралцахаар Менторшип подкастыг эхлүүлж байна.

Top‑Podcasts in Bildung

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: