103 Folgen

Sandnes Baptistmenighet er en flergenerasjonsmenighet på Hana, Sandnes. Her vil vi dele litt av forkynnelse og undervisning fra våre møter.

Sandnes Baptistmenighet Sandnes Baptistmenighet

  • Christentum

Sandnes Baptistmenighet er en flergenerasjonsmenighet på Hana, Sandnes. Her vil vi dele litt av forkynnelse og undervisning fra våre møter.

  Daniels 70 åruker – Del 2

  Daniels 70 åruker – Del 2

  Thorbjørn Sletten Torp underviser del 2 av bibeltimen «Daniels 70 åruker». Han ser på Israel som kjernen i årukene og samtidig et trøstebudskap til dem som ber for sine til frelse.

  • 51 Min.
  Ekte tilbedelse! (Dag E. Noreid)

  Ekte tilbedelse! (Dag E. Noreid)

  Dag Eivind Noreid taler ut fra Johannes 4:23-24 om "Ekte tilbedelse", temaet henger sammen med talen om å være "Ekte mennesker som lever i ekte fellesskap". Vi skal også leve i "ekte tilbedelse av en ekte Jesus". Hva er tilbedelse? Hvordan ser tilbedelse ut? Hvordan tilbe når Gud føles fjern? Alt dette snakker vi om i denne undervisningen.

  • 37 Min.
  Ekte mennesker, ekte fellesskap! (Dag E. Noreid)

  Ekte mennesker, ekte fellesskap! (Dag E. Noreid)

  Dag Eivind Noreid taler ut fra Romerbrevet 12 om at vi er kalt til å være ekte mennesker som lever i ekte fellesskap med hverandre og vår neste. Gud ble menneske for å møte oss, derfor må vi være sanne mennesker om andre skal få møte Gud gjennom oss. Fasade skaper avstand, ærlighet skaper nærhet, både innad i menigheten og i forhold til å nå nye.

  • 36 Min.
  Godhetseffekten (Martin Cave)

  Godhetseffekten (Martin Cave)

  Martin Cave besøkte oss 22. september og utfordret oss kraftig på Godhet og godhetseffekten. Sannheten om at små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden. Vi skal vise litt av den godheten Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus.

  • 44 Min.
  Hverdagskirke – Hverdagsdisipler!

  Hverdagskirke – Hverdagsdisipler!

  Dag Eivind Noreid taler ut fra apostlenes gjerninger 2:42-47 der ordene "hver dag" gir et fokus på at troen er noe som skal leves ut i hverdagen. Gud ønsker at vi skal være en hverdagskirke bestående av hverdagsdisipler.

  • 37 Min.
  Disippelskap er mer enn begeistring – Del 4: Jesus til jordens ender

  Disippelskap er mer enn begeistring – Del 4: Jesus til jordens ender

  Dag Eivind Noreid taler om disippelskapets mål, at vi skal følge Jesus og bringe Evangeliet til jordens ender og gjøre disipler i alle kulturer. Dette handler om ut-relasjonen i disippelskapet.

  • 29 Min.

Top‑Podcasts in Christentum