25 episodes

17. yüzyıl dolaylarında Habsburg hanedanı bu alanda 1683 yılında Türklerin Viyana Kuşatması sırasında zarar gören bir yazlık saraya sahipti. Osmanlıları yenmesinin ardından İmparator I. Leopold, Avusturya Barok mimarlarından Johann Bernhard Fischer von Erlach'tan bir av sarayı inşa etmesini istemiştir. Geçen yarım yüzyılın ardından Maria Theresia ise kendisi için Nicolaus Pacassi'den Schönbrunn'u resmi yazlık rezidans olarak kullanmak üzere Rokoko stilinde değiştirmesini talep etmiş ve 1500 kişiyi bulan saray personeli ile birlikte yaz aylarını burada geçirmiştir. Hanedan üyeleri mekanların donanımı ile bizzat ilgilenmişlerdir. Bu sayede konut kültüründen Habsburgların günlük yaşamlarına kadar anlatılagelen saray tarihi, günümüze dek canlı kalmayı başarmıştır. Aynı şekilde Maria Theresia'nın takipçileri de burada izlerini bırakmaya devam etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi, onun burada doğan ve 68 yıl hüküm süren, 1916 yılında yine burada ölen büyük-büyük torunu imparator Franz Joseph'tir. Birinci kata ulaştığınızda, sağ tarafa; parkelerinden dolayı "balık sırtı" olarak adlandırılan odaya doğru ilerleyiniz. Sol taraftaki pencereden çocuk müzesine ait olan büyük impara torluk parkını görmektesiniz. Bu parkta ziyaretçiler imparatorluk parkındaki günlük yaşama dair çok sayıda gözlem yapabilmekte ve bazılarını kendileri de deneyimleyebilmektedirler. Açık kapılar emir subaylarının odasına göz atma imkanı sağlamaktadır. Emir subaylarının başlıca görevi, imparatora askeri bilgileri derhal ulaştırmak idi. Hükümdara bu kadar yakın yerde konaklaması da bu olasılığı düşündürmektedir.

Schloß Schönbrunn - Asiller katındaki ihtişam odalar‪ı‬ Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

  • Gesellschaft und Kultur

17. yüzyıl dolaylarında Habsburg hanedanı bu alanda 1683 yılında Türklerin Viyana Kuşatması sırasında zarar gören bir yazlık saraya sahipti. Osmanlıları yenmesinin ardından İmparator I. Leopold, Avusturya Barok mimarlarından Johann Bernhard Fischer von Erlach'tan bir av sarayı inşa etmesini istemiştir. Geçen yarım yüzyılın ardından Maria Theresia ise kendisi için Nicolaus Pacassi'den Schönbrunn'u resmi yazlık rezidans olarak kullanmak üzere Rokoko stilinde değiştirmesini talep etmiş ve 1500 kişiyi bulan saray personeli ile birlikte yaz aylarını burada geçirmiştir. Hanedan üyeleri mekanların donanımı ile bizzat ilgilenmişlerdir. Bu sayede konut kültüründen Habsburgların günlük yaşamlarına kadar anlatılagelen saray tarihi, günümüze dek canlı kalmayı başarmıştır. Aynı şekilde Maria Theresia'nın takipçileri de burada izlerini bırakmaya devam etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi, onun burada doğan ve 68 yıl hüküm süren, 1916 yılında yine burada ölen büyük-büyük torunu imparator Franz Joseph'tir. Birinci kata ulaştığınızda, sağ tarafa; parkelerinden dolayı "balık sırtı" olarak adlandırılan odaya doğru ilerleyiniz. Sol taraftaki pencereden çocuk müzesine ait olan büyük impara torluk parkını görmektesiniz. Bu parkta ziyaretçiler imparatorluk parkındaki günlük yaşama dair çok sayıda gözlem yapabilmekte ve bazılarını kendileri de deneyimleyebilmektedirler. Açık kapılar emir subaylarının odasına göz atma imkanı sağlamaktadır. Emir subaylarının başlıca görevi, imparatora askeri bilgileri derhal ulaştırmak idi. Hükümdara bu kadar yakın yerde konaklaması da bu olasılığı düşündürmektedir.

  01 - Muhafız odası

  01 - Muhafız odası

  Bu odada, İmparator Franz Joseph'in binaya girişini gözlemleyen koruması bulunmaktaydı. Sağ tarafınızda sarayda bulunan diğer sobalar gibi, hanedan üyelerinin rahatsız olmaması ve ihtişam odalarında kirliliğe neden olunmaması için odaların arkasından geçen bir ısı hattı ile (daha önceleri odun ile) ısıtılmış olan seramik bir soba görmektesiniz. 19.yy'da artık 1992 yılından beri binada bulunmayan bir sıcak hava ısıtıcısı yaptırılmıştır.

  • 1 min
  02 - Bilardo Odası

  02 - Bilardo Odası

  Bu oda haftada iki defa gerçekleşen kabulleri nedeni ile Franz Joseph'in ziyaretçilerinin bekleme odası olarak kullanılmaktaydı. Franz Joseph'in dedesi, İmparator Franz II./I.'e ait olan bilardo masası, askeriye üyelerinin zaman geçirmesine hizmet etmekteydi. Duvarlarda üç büyük tablo görmektesiniz. Ortadaki 1758 yılında Maria Theresia devlet onur nişanının verilişini göstermektedir. Maria Theresia tarafından başlatılan bu tören, monarşinin ilk liyakat nişanı olup,hanedanın en yüksek rütbeli ödülü olarak tanımlanmaktadır. Sağ ve sol taraftaki tablolar ise yüzüncü yıl kuruluş kutlamalarını hatırlatmaktadırlar – Franz Joseph o dönemde sarayın büyük galerisinde görkemli bir ak şam yemeği vermiş ve saray parkında bir resepsiyon düzenlemiştir.

  • 54 sec
  03 - Ceviz ağacı Odası

  03 - Ceviz ağacı Odası

  Bu odaya ismini veren, altın süslemeleri ve konsolları ile orijinal Rokoko tarzındaki ve Maria Theresia dönemine ait olan değerli ceviz ağacı kaplamalardır. Taç avizeler 19. yüzyıla aittir. Franz Joseph ziyaretçilerini burada kabul ederdi. O zamanlar hükümdara bir ödül karşılığında teşekkür etmek, bir ricada bulunmak veya resmi bir görev karşılığında kendini tanıtmak için gelinirdi. Franz Joseph öğlene kadar yüz kişiye varan ziyaretçi kabul ediyordu. Kuvvetli hafızası ile bilinirdi ve bir kere gördüğü yüzü veya duyduğu ismi unutmazdı. Ziyaretçilerin hafif bir baş selamı ile sona eren ziy aret normal şartlarda birkaç dakika sürerdi.

  • 55 sec
  04 - Franz Joseph'in Çalışma Odası

  04 - Franz Joseph'in Çalışma Odası

  Franz Joseph Avusturya hükümdarlık tacını 18 yaşlarında iken giymişti. Oldukça yoğun bir iş yükü vardı – her gün çalışma hay atı sabah saat 5'ten önce başlar; gününü sağ tarafta gördüğünüz çalışma masasında geçirirdi. Burada dosyaları inceler, kahvaltı ve öğle yemeği servisini yine bu masada kabul ederdi. Devletin birinci memurunun hayatı bu şekilde, özellikle bu çalışma masasında geçerdi. Hükümdar, şahsi çalışma odalarının ihtişamına katiyyen değer vermezdi. O daha çok ailesinin özel tabloları, fotoğrafları ve çocuklarının ya da torunlarının hediyeleri ile ilgilenirdi. Gördüğünüz iki büyük portrelerden biri 33 yaşındaki Franz Joseph'i diğeri ise takma adı Sisi olan ve mitolojye dönüşen imparatoriçe ve hükümdarın eşi Elisabeth' i göstermektedir.

  • 57 sec
  05 - Franz Joseph'in Yatak Odası

  05 - Franz Joseph'in Yatak Odası

  Önceden belirlenmiş bir zamana göre akan hükümdarın günü, sabah 4'te başlardı. Dindar bir katolik olan hükümdar, kalktıktan sonra soğuk su ile sabah abdestini alır ve sol tarafta y atağın kenarında gördüğünüz diz yastığı ile sabah ibadetini yerine getirirdi. Demir yatak Avusturya İmparatoru'nun lükse önem vermeyen, spartalı bir yaşam tarzına sahip olduğuna tanıklık etmektedir. Franz Joseph, 68 yıllık hükümdarlık zamanının ardından 86 yaşında iken bu yatakta, 1916 yılında birinci dünya savaşının karmaşası sürerken hayata gözlerini kapamıştır. Şövale üzerindeki resim, hükümdarı ölüm yatağındayken göstermektedir. Franz Joseph uzun süren yaşamı boyunca çok defa kaderinin ölümcül darbelerine maruz kalmıştır: Büyük kızı Sophie 2 yaşında vefat etmiş, ağabeyi Maximilian Meksika hükümdarı iken devrimciler tarafından katledilmiş, bu faciaları biricik oğlu Rudolf'un trajik intiharı ve imparatoriçenin bir İtalyan anarşist tarafından öldürülmesi takip etmiştir. Bu odanın çıkışında sol tarafta kapının arkasında hükümdarın lavabosu bulunmaktadır. Bu lavabo Franz Joseph için 1899 yılında "İngiliz tarzı" na göre yaptırılmıştır. Burayı takip eden üç küçük oda İmparatoriçe Elisabeth'e aittir. Yazı odası olarak kullandığı merdiven odasında çok sayıda mektup, günlük ve şiir kaleme almıştır. Önceden burada imparatoriçenin zemin katta bulunan özel dairesine giden bir döner merdiven bulunmaktaydı ancak, monarşinin sona ermesinin ardından bu merdiven kaldırılmıştır. Tuvalet odası imparatoriçenin güzellik bakımına adanmış bir yerdi. Elisabeth döneminin en güzel kadınlarından sayılmaktaydı ve kendisi de bunun farkındaydı. Zerafetini korumasına yardımcı olan güzellik bakımı ve spor onun günlük hayatını belirleyen ögelerdi; gösterişli ve yerlere kadar uzanan saçlarının bakımı her gün saatler alıyordu. Lütfen bu odaları geçip 9 numaralı odaya, hükümdar Franz Joseph ve Elisabeth'in yatak odalarına doğru ilerleyiniz.

  • 2 min
  09 - Çiftin Yatak Odasý

  09 - Çiftin Yatak Odasý

  Franz Joseph 1854 yılında, o zamanlar henüz 16 yaşına girmiş olan kuzeni Elisabeth ile evlenmiştir. Bu oda evlilikleri nedeniyle onların yatak odaları olarak düzenlenmiştir. Franz Joseph sevgilerinin eşit olması ve kararsız kalmaması için hayatı boyunca eşine dua etmiştir. Elisabeth en başından beri katı kuralları olan saray hayatını reddetmiş ve yıllar içerisinde kendinden emin bir kadın geliştirmeyi başarmıştır. Bağımsız bir hayat sürmüş, uzun seyahatlere çıkmış ve nadiren Viyana'da bulunmuştur. 1898 yılının Eylül ayında 61 yaşında iken Cenevre'de İtalyan bir anarşist olan Luigi Luccheni tarafından, okla öldürülmüştür.

  • 1 min

Top Podcasts In Gesellschaft und Kultur

ORF Hitradio Ö3
ZEIT ONLINE
FALTER
Marcel Kilic
Mari Lang
Audio Alliance / stern

More by Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.