16 Folgen

En serie som granskar hur vårt växande prylberg påverkar klimatet och miljön. Ansvarig utgivare: Olle Zachrison

Prylarnas Pris Sveriges Radio

    • Nachrichten

En serie som granskar hur vårt växande prylberg påverkar klimatet och miljön. Ansvarig utgivare: Olle Zachrison

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert:

Mehr von Sveriges Radio