1 episode

Hà Nội ngày buồn bã
Chẳng còn ai đứng đợi gốc cây già
Đêm vắng người và ít tiếng xe qua
Nhà hát lớn ngủ trong chiều mưa bão...

Đừng để Hà Nội một mình ‪!‬ Thảo Băng

  • Arts

Hà Nội ngày buồn bã
Chẳng còn ai đứng đợi gốc cây già
Đêm vắng người và ít tiếng xe qua
Nhà hát lớn ngủ trong chiều mưa bão...

  Đừng để Hà Nội một mình !

  Đừng để Hà Nội một mình !

  Hà Nội ngày buồn bã

  Chẳng còn ai đứng đợi gốc cây già

  Đêm vắng người và ít tiếng xe qua

  Nhà hát lớn ngủ trong chiều mưa bão..

  • 6 min

Top Podcasts In Arts