52 min

ד"ר אורי מור- "תקנו אותי אם אני טועה" – עברית ממסדית, עברית ילידית ושיח התקן בישראל בימת שדה בוקר- מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

    • Education

הרצאה במסגרת בימת שדה בוקר של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 10.12.19

הרצאה במסגרת בימת שדה בוקר של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 10.12.19

52 min

Top Podcasts In Education