18 min

#22 - người lớn FOMO Giang ơi Radio

    • Education

Mình là Giang, mình là người lớn và thỉnh thoảng mình cũng FOMO

Mình là Giang, mình là người lớn và thỉnh thoảng mình cũng FOMO

18 min

Top Podcasts In Education

Edwina Stott
Rich Roll
Dr. Jordan B. Peterson
Adele Maree
TED
Amantha Imber