152 episodes

พอดแคสต์สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ในทุกมุมโลก เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตภายใน 8 นาที เพื่อถอดบทเรียนว่าเราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

8 Minutes History THE STANDARD PODCAST

  • Education

พอดแคสต์สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ในทุกมุมโลก เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตภายใน 8 นาที เพื่อถอดบทเรียนว่าเราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

  8HIS138 จุดเริ่มต้นการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนเพื่อคนผิวสีในอเมริกา

  8HIS138 จุดเริ่มต้นการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนเพื่อคนผิวสีในอเมริกา

  เอพิโสดนี้จะเล่าประวัติศาสตร์อเมริกาผ่านเรื่องราวและมุมมองของคนผิวสีที่ต่อสู้เพื่อการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในอเมริกา จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมจะเป็นอย่างไร รวมทั้งมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับการเรียกร้องความยุติธรรมของคนผิวสี ที่นำไปสู่การล้มเลิกกฎหมายที่ส่งเสริมการแบ่งแยกคนผิวสีได้ในที่สุด สามารถติดตามได้ในเอพิโสดนี้

  • 26 min
  8HIS137 ถอดบทเรียนอินเดีย-ปากีสถาน โศกนาฏกรรมที่เกิดจากความต่างทางศาสนา

  8HIS137 ถอดบทเรียนอินเดีย-ปากีสถาน โศกนาฏกรรมที่เกิดจากความต่างทางศาสนา

  เมื่อผู้นำปากีสถานทั้ง 3 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการแบ่งแยกอินเดียและปากีสถานออกเป็นสองประเทศ จึงได้มีการการวางแนวพรมแดนใหม่ภายใต้ข้อจำกัดด้านความแตกต่างทางศาสนาของชาวอินเดีย แม้ว่า ‘Sir Cyril Radcliffe’ จะพยายามตัดแบ่งพื้นที่ตามชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา แต่ความขัดแย้งทางศาสนา และการแบ่งแยกประเทศของอินเดีย-ปากีสถานหลังจากได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษในช่วงปี 1947 กลับนำไปสู่ความสูญเสียมากที่สุดของมวลมนุษยชาติไม่ต่างจากสงครามอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลก ร่วมถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์การแบ่งประเทศอินเดียและปากีสถานได้ในเอพิโสดนี้

  • 17 min
  8HIS136 การเกิดใหม่ของปากีสถาน หลังแยกอินเดียเป็นสองประเทศ

  8HIS136 การเกิดใหม่ของปากีสถาน หลังแยกอินเดียเป็นสองประเทศ

  เอพิโสดนี้จะพูดถึงประวัติศาสตร์อินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยเฉพาะกรอบประวัติศาสตร์อินเดียช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูกับมุสลิม ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางศาสนา จะส่งผลต่อการตัดแบ่งแผนที่ประเทศอินเดียอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

  • 17 min
  8HIS135 ‘สยาม’ กับการรับแรงกระแทกกระแสจักรวรรดินิยม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  8HIS135 ‘สยาม’ กับการรับแรงกระแทกกระแสจักรวรรดินิยม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  เอพิโสดนี้พาย้อนเวลากลับไปในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อถอดเกร็ดประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส 2 เพราะเป็นกรอบเวลาที่มหาอำนาจชาติตะวันตกต่างก็เข้ามาขยายอำนาจในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของพ่อค้าชาวอังกฤษในไทย อันไปสู่จุดกำเนิดของสนธิสัญญาเบอร์นี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สยามได้เห็นวิทยาการและความก้าวหน้าของสินค้าจากตะวันตก รวมไปถึงการถูกกดทับจากสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยนั้นด้วย

  นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกที่เผยแพ่คริสต์ศาสนาในไทย รวมไปทั้งวิทยาการพิมพ์ การศึกษา การแพทย์ อันเป็นการเปิดหูเปิดตาให้ชาวสยามเป็นอย่างมาก และทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศอารยธรรม (Civilization) ทัดเทียมชาติตะวันตกในเวลาต่อมา

  • 20 min
  8HIS134 การล่าอาณานิคมสมัยพระนารายณ์มหาราช และกุศโลบายคานอำนาจชาติตะวันตก

  8HIS134 การล่าอาณานิคมสมัยพระนารายณ์มหาราช และกุศโลบายคานอำนาจชาติตะวันตก

  เอพิโสดนี้พาย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาก่อนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของชาติตะวันตกที่เข้ามาในสยามประเทศ ทั้ง อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ฮอลันดา ส่งผลให้พระนารายณ์มหาราชต้องใช้กุศโลบายในการคานอำนาจกับชาติตะวันตก ผ่านการสานสัมพันธ์กับมหาอำนาจฝรั่งเศส ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สยามในหลายมิติ เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยและชาติมหาอำนาจในช่วงเวลาเดียวกันจะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

  • 25 min
  8HIS133 ลี กวนยู พลิกสิงคโปร์สู่ยุคใหม่ จาก 'กุ้งพิษ' สู่ 'เม่น'

  8HIS133 ลี กวนยู พลิกสิงคโปร์สู่ยุคใหม่ จาก 'กุ้งพิษ' สู่ 'เม่น'

  หลังจากที่สิงคโปร์ถูกปลดออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย ทำให้เกิดความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ‘ลีกวนยู’ จึงสร้างกองทัพเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่คนในชาติ รวมทั้งให้ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผ่านโครงการเคหะแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานประเทศที่ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีการสร้างความสมานฉันท์ของความแตกต่างทางชาติพันธ์ุผ่านกฎหมายที่เท่าเทียม การวางรากฐานทางการเงินและการศึกษา จนนำไปสู่การปักหมุดแสดงความเป็นชาติบนเวทีโลกในช่วงก่อตั้งสมาคมอาเซียน นอกจากนี้จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สิงคโปร์เปลี่ยนจาก ‘กุ้งพิษตัวเล็กในมหาสมุทร สู่เม่นที่มีหนามรอบตัว’ ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

  • 18 min

Top Podcasts In Education

Edwina Stott
Dr. Jordan B. Peterson
Adele Maree
Rich Roll
Sounds-Write
Jordan Harbinger

You Might Also Like

FAROSE podcast
chatchapol
THE STANDARD
THE STANDARD
karunabuakamsri
Salmon Podcast