23 episodes

Sloka by a 4 year old

AARNA AMAR Nethra Shanth

  • Stories for Kids

Sloka by a 4 year old

  Vishnu Sahasranamam Stotra-2

  Vishnu Sahasranamam Stotra-2

  Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah
  Narasimha-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah
  Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyayah
  Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah

  • 28 sec
  Guru Slokha: On Ramana Maharshi

  Guru Slokha: On Ramana Maharshi

  Apaara sat cit sukha vaari raashe : Yasyormi maatram bhuvanam samastam Guhaahitam tam ramanam gabheeram Chintaaviheenam hrdi chitayaami

  • 31 sec
  Nama Ramayanam

  Nama Ramayanam

  ॥Namaramayanam॥
  ॥Balakandah॥
  Shuddhabrahmaparatpara Ram॥1॥
  Kalatmakaparameshwara Ram॥2॥
  Sheshatalpasukhanidrita Ram॥3॥
  Brahmadyamaraprarthita Ram॥4॥ Chandakiranakulamandana Ram॥5॥
  Shrimaddasharathanandana Ram॥6॥
  Kausalyasukhavardhana Ram॥7॥
  Vishwamitrapriyadhana Ram॥8॥

  • 37 sec
  Vishnu Sahasranamam Stotra-1

  Vishnu Sahasranamam Stotra-1

  Vishnu Sahasranamam Stotra

  Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
  Bhutakrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah
  Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih
  Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha

  • 31 sec
  Guru sloka : On Kanchi Mahaperiyava

  Guru sloka : On Kanchi Mahaperiyava

  apaara karunaa sindhum jnaanadam shaantiroopinam

  Shri Chandrashekara gurum pranamaami mudaanvaham

  • 20 sec
  Sree Vishnu Sahasranama Sthotram.

  Sree Vishnu Sahasranama Sthotram.

  ATHA DHYANAM
  Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet sarva vigh-nsohpaantaye ||
  Vyasam vasisth-anaptaram shakteh poutra-mkalmasham | Parash-araatmajam vandsehukatatam taponidhim ||
  Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave | Namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah ||
  Avikaraya shudhaya nithya paramathmane | Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave ||
  Yasya smaran-amatrena janm-asamsara bahndanat | Vimuchyate namas-tsamai vishnave pradh-vaishnave ||
  Om namo vishnave prabhavishnave

  • 59 sec

Top Podcasts In Stories for Kids