1 hr 4 min

Bartosz Peter Podcast Gastronomiczny

    • Personal Journals

Gościem odcinka jest Kapitan Kadry Narodowej Kucharzy, Bartosz Peter. Postać nietuzinkowa. Swoje sukcesy osiągał niezwykle ciężką pracą , podążając wcześniej, bardzo wytrwale, obraną przez siebie ścieżką kariery.


Zapraszam do wysłuchania rozmowy , ponieważ Bartosz otwiera przed nami drzwi do świata niezwykłego. Świata w którym wytrwałość i pokora, nabierają szczególnego znaczenia. To świat prawdziwej gastronomii

Gościem odcinka jest Kapitan Kadry Narodowej Kucharzy, Bartosz Peter. Postać nietuzinkowa. Swoje sukcesy osiągał niezwykle ciężką pracą , podążając wcześniej, bardzo wytrwale, obraną przez siebie ścieżką kariery.


Zapraszam do wysłuchania rozmowy , ponieważ Bartosz otwiera przed nami drzwi do świata niezwykłego. Świata w którym wytrwałość i pokora, nabierają szczególnego znaczenia. To świat prawdziwej gastronomii

1 hr 4 min