2 episodes

Centrum pre štúdium politického islamu je neziskové, apolitické a nenáboženské hnutie zamerané na vzdelávanie a skúmanie doktríny politického islamu. Politický islam je tá časť islamskej doktríny, ktorá sa týka nemoslimov, teda kafirov. Nemoslimov, teda kafirov sa pritom týka 51 percent celkového textu základných kníh islamskej doktríny. Použitím vedeckých metód skúmania je možné tento politický aspekt islamu pomerne ľahko odhaliť a pochopiť.

CSPI Slovensko cspisk

  • Education

Centrum pre štúdium politického islamu je neziskové, apolitické a nenáboženské hnutie zamerané na vzdelávanie a skúmanie doktríny politického islamu. Politický islam je tá časť islamskej doktríny, ktorá sa týka nemoslimov, teda kafirov. Nemoslimov, teda kafirov sa pritom týka 51 percent celkového textu základných kníh islamskej doktríny. Použitím vedeckých metód skúmania je možné tento politický aspekt islamu pomerne ľahko odhaliť a pochopiť.

  Why do we care about political islam

  Why do we care about political islam

  Lecture in Vienna in English language, October 2019
  YouTube version with video

  • 55 min
  Politický islam ako hrozba pre slobodnú spoločnosť

  Politický islam ako hrozba pre slobodnú spoločnosť

  Prednáška v Bratislave, január 2019
  YouTube verzia aj s videom

  • 1 hr 6 min

Top Podcasts In Education