140 episodes

Devents, UNDP Türkiye'nin seçkin konuşmacılarla düzenlediği, sürdürülebilir kalkınma odaklı konferans ve festivalleriyle ilgili olarak sunduğu bir podcast servisidir.

Devents UNDP Türkiye

  • News

Devents, UNDP Türkiye'nin seçkin konuşmacılarla düzenlediği, sürdürülebilir kalkınma odaklı konferans ve festivalleriyle ilgili olarak sunduğu bir podcast servisidir.

  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi: Mimari&Kentsel Planlama - Bölüm 3

  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi: Mimari&Kentsel Planlama - Bölüm 3

  Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamaları nasıl hayata geçiyor? Çevreye duyarlı çalışma, üretme ve yaşama alanları geliştirmek mümkün mü? Farklı sektörlerin bir araya geldiği 29 Mayıs’taki buluşmamızda bu soruları ele aldık.

  Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamalarını konuştuğumuz buluşmamızda PAB Mimarlık Kurucu Ortağı Pınar Gökbayrak, Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı Müge Yorgancı ile Play the City Kurucu Ortağı Ekim Tan, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Gülcan Ergün moderatörlüğünde geçekleşen panelimizde buluştu. Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planının Mimari ve Kentsel Planlamaya Etkisi üzerine bilgilerini DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Başak Saral bizimle paylaştı.

  Diğer Döngüsel Ekonomi Buluşmalarımız için bizi takip etmeye devam edin!

  • 16 min
  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi: Mimari&Kentsel Planlama - Bölüm 2

  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi: Mimari&Kentsel Planlama - Bölüm 2

  Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamaları nasıl hayata geçiyor? Çevreye duyarlı çalışma, üretme ve yaşama alanları geliştirmek mümkün mü? Farklı sektörlerin bir araya geldiği 29 Mayıs’taki buluşmamızda bu soruları ele aldık.

  Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamalarını konuştuğumuz buluşmamızda PAB Mimarlık Kurucu Ortağı Pınar Gökbayrak, Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı Müge Yorgancı ile Play the City Kurucu Ortağı Ekim Tan, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Gülcan Ergün moderatörlüğünde geçekleşen panelimizde buluştu. Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planının Mimari ve Kentsel Planlamaya Etkisi üzerine bilgilerini DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Başak Saral bizimle paylaştı.

  Diğer Döngüsel Ekonomi Buluşmalarımız için bizi takip etmeye devam edin!

  • 23 min
  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi: Mimari&Kentsel Planlama - Bölüm 1

  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi: Mimari&Kentsel Planlama - Bölüm 1

  Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamaları nasıl hayata geçiyor? Çevreye duyarlı çalışma, üretme ve yaşama alanları geliştirmek mümkün mü? Farklı sektörlerin bir araya geldiği 29 Mayıs’taki buluşmamızda bu soruları ele aldık.

  Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamalarını konuştuğumuz buluşmamızda PAB Mimarlık Kurucu Ortağı Pınar Gökbayrak, Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı Müge Yorgancı ile Play the City Kurucu Ortağı Ekim Tan, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Gülcan Ergün moderatörlüğünde geçekleşen panelimizde buluştu. Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planının Mimari ve Kentsel Planlamaya Etkisi üzerine bilgilerini DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Başak Saral bizimle paylaştı.

  Diğer Döngüsel Ekonomi Buluşmalarımız için bizi takip etmeye devam edin!

  • 20 min
  İklimce Sohbetler - Habercilik (Bölüm 2)

  İklimce Sohbetler - Habercilik (Bölüm 2)

  1980’lerden beri iklim değişikliğinin gerçekleştiği bilimsel çevrelerce duyurulmasına rağmen, medyanın odağına girebilmesi ancak 2000’li yılları buldu. Bunun altında belki uzun-vadeli etkileri algılamakta güçlük çekmemiz, felaket tellallığı yapan söylemleri duymazdan gelmek istememiz, iklim krizinin öncelikli olarak etkilediği kırılgan grupların seslerinin duyurulamaması veya gündemi daha acil konuların meşgul etmesi yatıyor. İklim değişikliğine dair haber yapmayı diğer haberlerden farklı kılan öğeler nelerdir? İklim krizi farkındalığının artırılmasında ve eyleme geçilmesinde medyanın rolü nedir? İklim krizine dair haber yapmak habercilerin farklı yaklaşımlar ve söylemler geliştirmesini gerektiriyor mu? Çoğu zaman politik ve ekonomik konuların gündeme oturduğu dünyamızda iklim krizini odağa çekmekte nasıl zorluklarla karşılaşılıyor?

  İklimce Sohbetler’de bunları konuşacağız.  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu İletişim Akademisyeni

  Barış Doğru  Yayın Yönetmeni EKOIQ Dergisi, iklimhaber.org

  • 20 min
  İklimce Sohbetler - Habercilik (Bölüm 1)

  İklimce Sohbetler - Habercilik (Bölüm 1)

  1980’lerden beri iklim değişikliğinin gerçekleştiği bilimsel çevrelerce duyurulmasına rağmen, medyanın odağına girebilmesi ancak 2000’li yılları buldu. Bunun altında belki uzun-vadeli etkileri algılamakta güçlük çekmemiz, felaket tellallığı yapan söylemleri duymazdan gelmek istememiz, iklim krizinin öncelikli olarak etkilediği kırılgan grupların seslerinin duyurulamaması veya gündemi daha acil konuların meşgul etmesi yatıyor. İklim değişikliğine dair haber yapmayı diğer haberlerden farklı kılan öğeler nelerdir? İklim krizi farkındalığının artırılmasında ve eyleme geçilmesinde medyanın rolü nedir? İklim krizine dair haber yapmak habercilerin farklı yaklaşımlar ve söylemler geliştirmesini gerektiriyor mu? Çoğu zaman politik ve ekonomik konuların gündeme oturduğu dünyamızda iklim krizini odağa çekmekte nasıl zorluklarla karşılaşılıyor?

  İklimce Sohbetler’de bunları konuşacağız.  Konuşmacılar

  Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu
  İletişim Akademisyeni

  Barış Doğru 
  Yayın Yönetmeni
  EKOIQ Dergisi, iklimhaber.org

  • 25 min
  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi Buluşması: Tekstil - Bölüm 3

  Hedefler için İş Dünyası&Dcube Döngüsel Ekonomi Buluşması: Tekstil - Bölüm 3

  Tekstil sektörü özelinde gerçekleştirdiğimiz Döngüsel Ekonomi buluşmamızda sektörün geleceği ile döngüsel ekonomi odaklı uygulamaları konuştuk.

  Çevrimiçi buluşmamızda Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ile Funika Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Berna Aşıroğlu moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz panelimizde buluştu. Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planının Tekstil Sektörüne Etkisi üzerine bilgilerini DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Emin Okutan bizimle paylaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin de yayına bağlanarak tekstil İhracatçılarını gelecek dönemde bekleyen fırsatlar ve koşullar hakkında görüşlerini aktardı.

  Hedefler için İş Dünyası Platformu ve DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi olarak döngüsel bir ekonomi doğrultusunda dönüşümün nasıl olacağı üzerine fikir alışverişinde bulunmak için “Döngüsel Ekonomi Çevrimiçi Buluşmaları Dizisi” ile Mayıs ayında sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz.

  Diğer Döngüsel Ekonomi Buluşmalarımız için bizi takip etmeye devam edin!

  • 21 min

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To