5 min

(DUTCH) MMGA concept ontwikkeling II - d.d. 12/03/2018 MMGA.io - Make Media Great Again

    • News

Het Internet en het Web blijken zeer effectief in het verspreiden van foutieve nieuwsinformatie. De consequenties merken we dagelijks in onze samenleving. Menig Internetgebruiker heeft geen tijd of kritisch denkvermogen om feit en fictie te onderscheiden. MMGA biedt iedere internetter een minimalistische en visueel toegankelijke wijze om de grondslag van nieuws te controleren alsmede stimuleert waarheidsvinding door kenniscommunities en uitgevers.

Middels blockchain online nieuws verifiëren, resulterend in a) een (bron-)verificatie rating b) reputatie- management voor publicisten en annotators en c) opdrachten voor waarheidsvinding.

Hoewel het systeem symbolisch gezien voor een (steeds bredere) maatschappelijke beweging staat, is het primair een tool om eenvoudig de juistheid van door nieuwsbronnen gepubliceerde informatie te toetsen bij bronnen die ter verantwoording kunnen worden geroepen. Verder wordt het verrichten van nadere waarheidsvinding gefaciliteerd. Specifiek door toepassing van blockchain worden de twee eerdergenoemde processen (nieuws annotatie & codificatie van de sociale processen omtrent nieuwsverificatie) transparant en "immutable";, dit mist bij huidige factcheckers ("Who watches the watchmen", zie https://en.wikipedia.org/wiki/Quis_custodiet_ipsos_custodes%3F

Het systeem biedt een open manier om verifieerbare nieuwsgegevens te waarborgen omdat elke internet-gebruiker kan participeren. Door blockchain-technologie minimaliseert de kans op verspreiding van incorrecte informatie, verlies van gegevens of de invloed van een ondeugdelijke centrale autoriteit. De sociale processen van nieuwsverificatie worden open en bloot gedeeld, wat transparantie van gegevens vergroot. 2. Internet- gebruikers/lezers worden bewuster en kritischer over mogelijke onjuistheid van nieuwsfeiten en gestimuleerd tot onderzoek: elk artikel kan onder de loep genomen worden en het werk van andere gebruikers is zichtbaar. Alles wordt “beoordeeld”, ook wat gebruikers met het systeem doen: dit kan gebruikers bewuster maken van hun te nemen verantwoordelijkheid ic verspreiding van nieuws maar ook actieve annotators moreel sturen bij hun online commentaar. 3. Het project is van maatschappelijk belang omdat nieuwsbronnen door het mogelijk effect op hun reputatie publiekelijk gedwongen worden controleerbare feiten naar boven te halen, zodat iedere burger daarover een oordeel kan ontwikkelen. 4. Er zijn geen privilege-verschillen tussen gebruikers waardoor iedere gebruiker anoniem feiten kan (laten) weerleggen zonder dat het persoonlijk of zakelijk effect heeft voor de gebruiker (“klokkenluidersafe”) .

Het Internet en het Web blijken zeer effectief in het verspreiden van foutieve nieuwsinformatie. De consequenties merken we dagelijks in onze samenleving. Menig Internetgebruiker heeft geen tijd of kritisch denkvermogen om feit en fictie te onderscheiden. MMGA biedt iedere internetter een minimalistische en visueel toegankelijke wijze om de grondslag van nieuws te controleren alsmede stimuleert waarheidsvinding door kenniscommunities en uitgevers.

Middels blockchain online nieuws verifiëren, resulterend in a) een (bron-)verificatie rating b) reputatie- management voor publicisten en annotators en c) opdrachten voor waarheidsvinding.

Hoewel het systeem symbolisch gezien voor een (steeds bredere) maatschappelijke beweging staat, is het primair een tool om eenvoudig de juistheid van door nieuwsbronnen gepubliceerde informatie te toetsen bij bronnen die ter verantwoording kunnen worden geroepen. Verder wordt het verrichten van nadere waarheidsvinding gefaciliteerd. Specifiek door toepassing van blockchain worden de twee eerdergenoemde processen (nieuws annotatie & codificatie van de sociale processen omtrent nieuwsverificatie) transparant en "immutable";, dit mist bij huidige factcheckers ("Who watches the watchmen", zie https://en.wikipedia.org/wiki/Quis_custodiet_ipsos_custodes%3F

Het systeem biedt een open manier om verifieerbare nieuwsgegevens te waarborgen omdat elke internet-gebruiker kan participeren. Door blockchain-technologie minimaliseert de kans op verspreiding van incorrecte informatie, verlies van gegevens of de invloed van een ondeugdelijke centrale autoriteit. De sociale processen van nieuwsverificatie worden open en bloot gedeeld, wat transparantie van gegevens vergroot. 2. Internet- gebruikers/lezers worden bewuster en kritischer over mogelijke onjuistheid van nieuwsfeiten en gestimuleerd tot onderzoek: elk artikel kan onder de loep genomen worden en het werk van andere gebruikers is zichtbaar. Alles wordt “beoordeeld”, ook wat gebruikers met het systeem doen: dit kan gebruikers bewuster maken van hun te nemen verantwoordelijkheid ic verspreiding van nieuws maar ook actieve annotators moreel sturen bij hun online commentaar. 3. Het project is van maatschappelijk belang omdat nieuwsbronnen door het mogelijk effect op hun reputatie publiekelijk gedwongen worden controleerbare feiten naar boven te halen, zodat iedere burger daarover een oordeel kan ontwikkelen. 4. Er zijn geen privilege-verschillen tussen gebruikers waardoor iedere gebruiker anoniem feiten kan (laten) weerleggen zonder dat het persoonlijk of zakelijk effect heeft voor de gebruiker (“klokkenluidersafe”) .

5 min

Top Podcasts In News