39 min

EP.28 ลิสต์ตัวละครเรียกข้าว่า "นักเรียนเลว‪"‬ Cartooniverse

    • Animation & Manga

ทั้ง #ผมยาวบังเพื่อน ม่ยอมใส่ชุดนักเรียน ทั้งไปโรงเรียนแล้วตีกัน ครบครันใน EP เดียวครับ เราขอแนะนำเหล่า #นักเรียนเลว ในดวงใจแบบเรียงหน้ากระดาน เพื่อความสนุกสนานและเพื่อทำความเข้าใจว่า ช่วงวัยนี้มันก็ต้องมีการต่อต้านบ้างเป็นธรรมดา ไม่ได้แปลว่าพวกเขาเป็นเด็กไม่ดี

ทั้ง #ผมยาวบังเพื่อน ม่ยอมใส่ชุดนักเรียน ทั้งไปโรงเรียนแล้วตีกัน ครบครันใน EP เดียวครับ เราขอแนะนำเหล่า #นักเรียนเลว ในดวงใจแบบเรียงหน้ากระดาน เพื่อความสนุกสนานและเพื่อทำความเข้าใจว่า ช่วงวัยนี้มันก็ต้องมีการต่อต้านบ้างเป็นธรรมดา ไม่ได้แปลว่าพวกเขาเป็นเด็กไม่ดี

39 min