9 min

Episode 19 Learn Filipino with TagalogJuan

    • Language Learning

rain

ulan = rain
umulan = it rained
uulan = it will rain
umuulan (oomoo-oolan) = it is raining

meron ka bang __(noun)? do you have a/an
may dala akong __(noun)? i brought a/an
may sipon ako = i have a cold
may sakit ako = i am sick

umuulan ng malakas = it is raining hard.

useful nouns

payong = umbrella
gamot = medicine
kapote = raincoat

song: Juan Dela Cruz Band - Rock N Roll sa ulan.

Twitter Page: https://twitter.com/tagalogjuan
kitakits (see you there)!

rain

ulan = rain
umulan = it rained
uulan = it will rain
umuulan (oomoo-oolan) = it is raining

meron ka bang __(noun)? do you have a/an
may dala akong __(noun)? i brought a/an
may sipon ako = i have a cold
may sakit ako = i am sick

umuulan ng malakas = it is raining hard.

useful nouns

payong = umbrella
gamot = medicine
kapote = raincoat

song: Juan Dela Cruz Band - Rock N Roll sa ulan.

Twitter Page: https://twitter.com/tagalogjuan
kitakits (see you there)!

9 min

Top Podcasts In Language Learning