15 min

HealthScope: EP 1 Burnout ทำอย่างไรเมื่อเราหมดไ‪ฟ‬ พี่(...)จ๋าพาเที่ยวหน่อย EP.2 พี่(แทนไท)จ๋าพาเที่ย

    • Places & Travel

EP. 1 Burnout ทำอย่างไรเมื่อเราหมดไฟ

Burnout คืออะไรกันนะ? เกิดจากตัวเราเองหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมกันแน่? ทำไมเรียนออนไลน์แล้วยิ่งหมดไฟ? แล้วถ้าเรารู้สึกหมดไฟ ต้องทำอย่างไรต่อไป? EP นี้พวกเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สรวิศ วัยนิพิฐพงศ์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่จะมาขยายความจริง และให้คำแนะนำดี ๆ กับทุกคน ติดตามและรับฟังกับพวกเรานิสิตรีคอเดอร์ได้ในซีรีย์ ‘ช่วงโควิดจะเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจก่อนกัน’ EP. 1 ‘Burnout ทำอย่างไรเมื่อเราหมดไฟ’

EP. 1 Burnout ทำอย่างไรเมื่อเราหมดไฟ

Burnout คืออะไรกันนะ? เกิดจากตัวเราเองหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมกันแน่? ทำไมเรียนออนไลน์แล้วยิ่งหมดไฟ? แล้วถ้าเรารู้สึกหมดไฟ ต้องทำอย่างไรต่อไป? EP นี้พวกเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สรวิศ วัยนิพิฐพงศ์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่จะมาขยายความจริง และให้คำแนะนำดี ๆ กับทุกคน ติดตามและรับฟังกับพวกเรานิสิตรีคอเดอร์ได้ในซีรีย์ ‘ช่วงโควิดจะเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจก่อนกัน’ EP. 1 ‘Burnout ทำอย่างไรเมื่อเราหมดไฟ’

15 min