1 hr 43 min

[Mùa 2] Tập 9 | Ý niệm và Cái tôi nghệ thuật - Nguyễn Hưng Nghĩ Gì Nói Đó

    • Leisure

Nguyễn Hưng - hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Kiến trúc, TP. HCM, sẽ đưa đến những quan niệm của mình về sáng tạo, nghệ thuật cho thính giả. Đâu là cơ hội và góc khuất của hướng đi creative, sự cộng hưởng của cái tôi nghệ sĩ và mong muốn đại chúng, hay việc vượt qua bóng đen tâm lý của bản thân để vươn tới sáng tạo bền vững,... sẽ được bàn luận trong tập này.

Nguyễn Hưng - hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Kiến trúc, TP. HCM, sẽ đưa đến những quan niệm của mình về sáng tạo, nghệ thuật cho thính giả. Đâu là cơ hội và góc khuất của hướng đi creative, sự cộng hưởng của cái tôi nghệ sĩ và mong muốn đại chúng, hay việc vượt qua bóng đen tâm lý của bản thân để vươn tới sáng tạo bền vững,... sẽ được bàn luận trong tập này.

1 hr 43 min

Top Podcasts In Leisure

Clutz & D'Arc
Nova Podcasts
Leigh Drennan & Mitch Drennan
LiSTNR
Nova Podcasts
Critical Role