51 episodes

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.

Podcast Filosofie Centre Erasme

  • Philosophy

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.

  John Stuart Mill

  John Stuart Mill

  "De menselijke natuur is geen machine die men naar een model kan bouwen en precies dat werk kan laten doen waarvoor hij gemaakt is, maar een boom, die naar alle kanten moet kunnen uitgroeien en zich moet kunnen uitbreiden, in overeenstemming met de innerlijke krachten die er een levend ding van maken."

  Op deze manier drukte de Engelse filosoof John Stuart Mill uit dat de mens de vrijheid moet hebben om zijn individualiteit te kunnen ontdekken.

  Wat houdt Mills beroemde schadebeginsel in?
  Hoe komt in zijn denken zowel de Verlichting als de Romantiek terug?
  Waarom was hij een warm pleitbezorger van gelijke rechten voor man en vrouw?

  Te gast is Daniël Boomsma
  De denker die centraal staat is Mill

  • 52 min
  Carl Gustav Jung

  Carl Gustav Jung

  “Het collectieve onbewuste is de geweldige geestelijke erfenis van de ontwikkeling van de mensheid, die wordt wedergeboren in iedere individuele hersenstructuur. Het bewustzijn is slechts een kortstondig verschijnsel. Het onbewuste daarentegen is de bron van alle stuwende psychische krachten.”

  Zo drukte Carl Gustav Jung uit dat de filosofie zich niet alleen moet richten op het rationele en bewuste, maar ook ruimte moet maken voor het onbewuste.

  Hoe ziet Jung de relatie tussen het onbewuste en bewuste?
  Op welke manier kwam hij tot zijn verschillende persoonlijkheidstypes?
  En waarom kwam het op het concept ‘libido’ tot een breuk tussen Jung en Sigmund Freud?

  Te gast is Rico Sneller.
  De denker die centraal staat is Jung.

  • 53 min

  Isaiah Berlin

  Isaiah Berlin

  "Vrijheid voor de wolven, is meestal de dood voor de schapen."

  Op deze manier drukte Isaiah Berlin uit dat de mate van vrijheid van een mens om zo te leven als hij wil, moet worden afgedwongen tegenover andere waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid.

  Waarom verzette Berlin zich tegen het monisme in politieke ideologieën?
  Hoe maakte hij onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid?
  En waarom was Marx voor hem zowel een genie als een vijand?

  Te gast is Thijs Kleinpaste
  De denker die centraal staat is Berlin

  • 54 min
  Meister Eckhart

  Meister Eckhart

  “Midden in de nacht, toen alle dingen in stilte zwegen; toen werd in mij geboren, een verborgen woord.”

  Zo gaf de Duitse filosoof Meister Eckhart aan dat we niet moeten leven vanuit controle en beheersing, maar vanuit een houding van ontvankelijkheid.

  Wat bedoelt Eckhart met dat denken aan het zijn vooraf gaat? Welke invloed heeft hij gehad op de fenomenologie en het existentialisme? En wat bedoelt Eckhart met zijn uitnodiging om te leven zonder waarom?

  Te gast is Welmoed Vlieger
  De denker die centraal staat is Eckhart

  • 47 min

Top Podcasts In PhilosophyListeners Also Subscribed To