13 episodes

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

SAFE-LEAD podden – UiS podkas‪t‬ University of Stavanger

  • Education

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

  1 – Presentasjon av SAFE-LEAD forskningsprosjektet

  1 – Presentasjon av SAFE-LEAD forskningsprosjektet

  Siri Wiig og Ingunn Aase presenterer forskingsprosjektet SAFE-LEAD. Også kalt Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten. De er innom formålet med prosjektet, hvorfor de fikk midler til prosjektet og hvem som er involvert. De snakker om hvorfor akkurat SAFE-LEAD er tittelen på prosjektet, og om behovet for å styrke kompetanse innen ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.

  • 15 min
  2 – Kvalitetsutfordringer og betydning av kontekst

  2 – Kvalitetsutfordringer og betydning av kontekst

  I denne podcastepisoden snakker Eline Ree og Ingunn Aase om ulike kvalitetsutfordringer ledere i kommunehelsetjenesten møter på. I tillegg vil betydningen av konteksten en er leder i og noen typiske utfordringer bli belyst. Til slutt kommer de inn på hvordan lederne håndterte disse utfordringene.

  • 15 min
  3 – Intervensjonsutvikling- co-design med feltet

  3 – Intervensjonsutvikling- co-design med feltet

  Siri Wiig og Ingunn Aase samtaler her om hvem som var med å utvikle og prøve ut SAFE-LEAD guiden i kommunehelsetjenesten. Her vektlegges praksisfeltet sin deltagelse, der ansatte fra praksisfeltet var aktive medforskere som deltok i hele forskningsprosjektet. Videre er de inne på hva en medforsker er og hvorfor det er viktig med co-design med praksisfeltet.

  • 8 min
  4 – Erfaringer med bruk av SAFE-LEAD guiden

  4 – Erfaringer med bruk av SAFE-LEAD guiden

  I denne podcastepisoden vil Eline Ree og Ingunn Aase snakke om erfaringer fra bruk av SAFE-LEAD guiden. De snakker videre om hva SAFE-LEAD guiden er og hvordan lederne brukte den. Funnene i denne forskningen trekker frem både det som var nyttig og det som var utfordrende med bruk av SAFE-LEAD guiden

  • 14 min
  5 – Sammenhengen mellom lederguiden og lederforskriften

  5 – Sammenhengen mellom lederguiden og lederforskriften

  Terese Johannesen og Ingunn Aase vil snakke sammen om lederguiden i SAFE-LEAD prosjektet og hvordan den kan hjelpe ledere til å se sammenhengen mellom SAFE-LEAD guiden og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (Lederforskriften). Det blir gjort rede for hva lederforskriften er samt hvordan SAFE-LEAD lederguiden er brukt blant ulike ledere i kommunehelsetjenesten.

  • 8 min
  6 – Hva ønsker ledere å vite om kvalitets- og sikkerhetsforskning?

  6 – Hva ønsker ledere å vite om kvalitets- og sikkerhetsforskning?

  Berit Helen Ullebust og Ingunn Aase samtaler om hvorfor det er viktig å forske på kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten, og om mulige forskjeller med å jobbe med kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten kontra i spesialisthelsetjenesten. Videre kommer de inn på hvordan ledere kan bidra til at det jobbes systematisk med kvalitets- og sikkerhetsarbeid.

  • 7 min

Top Podcasts In Education

More by University of Stavanger