392 episodes

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግር‪ኛ‬ SBS Radio

  • News

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

  ኔቶ ንዩክሬን ቀታሊን ዘይቀታሊን ሓገዝ ክህብ ቃል ይኣቱ። ቱርኪ ንሽወደንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ንምጽንባር ከተስምዖ ዝጸንሐት ተቓውሞኣ ተልዕል

  ኔቶ ንዩክሬን ቀታሊን ዘይቀታሊን ሓገዝ ክህብ ቃል ይኣቱ። ቱርኪ ንሽወደንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ንምጽንባር ከተስምዖ ዝጸንሐት ተቓውሞኣ ተልዕል

  ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ [ኔቶ] ፡ ሓይልታቱ ነቲ ኣብ ዩክረይን ዝፍኖ ሚሳይል ኣብ ዘሐይለሉ ዘሎ እዋን ፡ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መሻርኽትን ጸጥታን ኣገዳሲ ቀጥታዊ ስግኣት ከም ዝኾነት ኣፍሊጡ ።
   
  ከንቲባ ናይ ሚኮላቭ ፡ ሚሳይል ንሓደ ህንጻ እናወቕዖ ብውሕዱ ሓሙሽተ ሰባት ከምዝሞቱ ክገልጽከሎ ፡ ኣመሓዳሪ ሉሃንስክ ሰፊሕ ውግእ ይካየድ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።

  • 5 min
  "ምምህርና ፍልጠትካን ትምህርትኻን ንኽትውስኽ ዝሕግዝ ሞያ እዩ።" ዝርርብ ምስ መም/ ጀማል እኩድ

  "ምምህርና ፍልጠትካን ትምህርትኻን ንኽትውስኽ ዝሕግዝ ሞያ እዩ።" ዝርርብ ምስ መም/ ጀማል እኩድ

  መምህር ጀማል እኩድ፡ ተቐማጢ ቪክቶሪያ ኮይኑ ኣብ ዞባ ናይ ቪክቶሪያ ኣብ በንዲጎ ከይዱ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ብምኽንያት ቅነ ስደተኛታት ብዛዕባ ተሞኩሮኡ ዘካፈለና ካል ኣይ ክፋልን ናይ መወዳእታን ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።

  • 12 min
  “ናብ ሃገር እንቋዕ ደሓን መጻእኩም" እንታይ እዩ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

  “ናብ ሃገር እንቋዕ ደሓን መጻእኩም" እንታይ እዩ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

  ኣብ ምጅማር ዝኾነ ይኹን ዝግበር ዉራያት ወግዓዊ ስነ-ስርዓት ብኣቦርጂናል ባህላዊ ዓቀብቲ ዓበይቲ ዓዲ  ኣረጋውያን ብቐጻሊ ይግበር'ዩ ። እዚ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ጽምብል ‘Welcome to Country’.  ይበሃል ።
  ኣብዚ ናዲ NAIDOC  ሰሙን ዝኽበረሉ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ትርጉም  "ናብ ሃገር እንቋዕ ደሓን መጻእኩም" ወይ "‘Welcome to Country’" እንታይ ማለት ምዃኑን ኵላትና ነቶም ኣብ ግዜ ጥንቲ ዝነበሩ ሰባት ዓቀብቲ ናይዛ ንነብረላ ዘለና መሬት  ብኸመይ ኣፍልጦም ክንህብ ከም እንኽእልን ይርኢ ።

  • 9 min
  ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ ፖድካስት (27 ሰነ 2022)

  ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ ፖድካስት (27 ሰነ 2022)

  ናይ ሎሚ ሰኑይ 27 ሰነ 2022  ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብና እዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት ተቐሪቦም ኣለዉ፡
   
  ካብ ኣርእስታት ዜና፥
   
  ** መራሕቲ ናይተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ዝዓበያ ቊጠባ ሃገራት ዝዀኑ ጉጅለ G-7 ፡ ንኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኣገዳሲ ትሕተ ቕርጺ ዝውዕል፡ ልዕሊ 850 ቢልዮን ዶላር  ከምዝወፍር ኣፍሊጦም።
   
  ** ኢትዮጵያ ብቕትለት ወተሃደራት ሱዳን ተኸሲሳ።
   
  ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ኣሎ፥
  ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን፡ 170 ኪ.ሜ ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም መደበር ዕደና ወርቂ ከምዝተቘጻጸሩ ተገሊጹ።
   
  ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ንዝኽሪ ሰማእታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ብር ኣወፍዮም።
   
  ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ፡ 147 ተመሃሮ ብሰርትፍኬት ኣመሪቓ።
   
  ኣብ ቃለ መሕትት፥- መምህር ጀማል እኩድ፡ ተቐማጢ ቪክቶሪያ ኮይኑ ኣብ ዞባ ናይ ቪክቶሪያ ኣብ በንዲጎ ከይዱ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ብምኽንያት ቅነ ስደተኛታት ብዛዕባ ተሞኩሮኡ ኣካፊሉና ኣሎ። ። ቀዳማይ ክፋሉ ሎሚ ክቐርብ’ዩ።
  ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ክቐርብዩ፥

  • 55 min
  መርሃዊ ቅዱስ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ኮይኑ፣ ደቀንስትዮ መንእሰያት ሕርይቲ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ይሕብኣ

  መርሃዊ ቅዱስ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ኮይኑ፣ ደቀንስትዮ መንእሰያት ሕርይቲ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ይሕብኣ

  ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (27/06/2022)
  * ሃገራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ብዓወት መርሃዊ ቅዱስ ተዛዚሙ፣
  * ዙር ፈረንሳ ክጅመር ሓደ ሰሙን ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ እዋን ጋንታታት ስም ተቐዳደምተን ዘርጊሐን፣ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ዝሳተፉ ኣይመስሉን፣
  * ታዱ ናረ ኣብ ደርባን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሜ ተዓዊታ፣
  * ሓሙሽተ ኣባላት ሕርይቲ ጋንታ ኤርትራ ት20 መንእሰያት ደቀንስትዮ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ውራይ ተሳቲፈን ድሕሪ ምስዋረን ሕጂ’ውን ተሓቢአን ከምዘለዋ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ኣስፊሩ፣

  • 10 min
  ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን፡ 170 ኪ.ሜ ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም መደበር ዕደና ወርቂ ከምዝተቘጻጸሩ ተገሊጹ። (ጸብጻብ)

  ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን፡ 170 ኪ.ሜ ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም መደበር ዕደና ወርቂ ከምዝተቘጻጸሩ ተገሊጹ። (ጸብጻብ)

  ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ንዝኽሪ ሰማእታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ብር ኣወፍዮም።
   
  ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ፡ 147 ተመሃሮ ብሰርትፍኬት ኣመሪቓ።
   
  ሰልፍታት ፖለቲካ ትግራይ “ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝርርብ ሰፊሕ ውክልና ክህልዎ” ጸዊዖም።
   
  ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ኩሉ ዝምልከቶ ዝብል መልሲ ሂቡ።
   
  ኣብ ዓፋር ሰመራ ዝተኣስሩ ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ ብተለባዒ ሕማም ከም ዝተጠቕዑ ተገሊጹ።
   

  • 9 min

Top Podcasts In News

The Australian
The Australian
The New York Times
7NEWS Podcasts
Schwartz Media
Mamamia Podcasts

You Might Also Like

More by SBS

SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS