62 episodes

Få faglig påfyll rett i øret med Sykepleiens podcast! Sykepleien er et redaksjonelt uavhengig fagtidsskrift som utgis av Norsk Sykepleierforbund. Mens bladet og nettsidene dekker alle områder som berører sykepleierfaget og -yrket, vil denne podcasten primært rette oppmerksomheten mot forskning.

Sykepleien Sykepleien

  • Science

Få faglig påfyll rett i øret med Sykepleiens podcast! Sykepleien er et redaksjonelt uavhengig fagtidsskrift som utgis av Norsk Sykepleierforbund. Mens bladet og nettsidene dekker alle områder som berører sykepleierfaget og -yrket, vil denne podcasten primært rette oppmerksomheten mot forskning.

  Er det alltid håp?

  Er det alltid håp?

  Sykepleiere skal understøtte pasientens håp. Helsepersonell skal også gi sannferdig informasjons om pasientens tilstand. Hvordan balanserer vi disse to hensynene når prognosene er dårlige? Hva slags håp kan vi gi?
  I denne episoden får du høre en paneldebatt om håp arrangert på Kulturhuset i Oslo 22. januar 2020.Innledning av temaredakør Liv Bjørnhaug Johansen.I panelet sitter:Astrid Rønsen, høyskolelektor med fagansvar for videreutdanning i palliasjon ved NTNU, styreleder i Hospiceforum NorgeVibeke Lohne, professor i sykepeleie ved OslometMildrid H. Sundbø, nyvalgt leder i Rådet for sykepleieetikkElse Støring, Kreftforeningen

  • 1 hr 38 min
  ME og håp

  ME og håp

  Hvor blir det av håpet når kreftene ebber ut? Inger Brønseth er en tidligere bekjent av Sykepleiens redaktør Barth Tholens. Han hadde ikke møtt henne på flere år da han hørte at hun var sterkt svekket av ME. Inger orket ikke noe intervju, men fikk lest inn noen tanker i et opptak på telefonen. I denne podkasten hører du Inger og Barth snakke om håp fra hvert sitt sted, med hver sine utgangspunkt.

  • 10 min
  Samtaler om døden

  Samtaler om døden

  Hver søndag publiserer lege og forfatter Kaveh Rashidi en tekst om et liv som tar slutt på www.1001liv.com. Han oppfordrer flere til å snakke om døden med sine nærmeste før det haster eller er for sent.

  • 24 min
  Alt om avhengighet

  Alt om avhengighet

  Forfatteren av boka "Hva er avhengighet?", Jørgen G. Bramness, svarer på alt du vil vite om avhengighet, men ikke tør spørre om.

  • 42 min
  #Hva er egentlig sykepleie? – "Sykepleie i mørket"

  #Hva er egentlig sykepleie? – "Sykepleie i mørket"

  Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien, har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til Kjetil Skotte, sykepleier ved DPS Lillehammer og rosenterapeut. Teksten har tittelen: «Sykepleie i mørket».

  • 8 min
  #Hva er egentlig sykepleie? – "Uten"

  #Hva er egentlig sykepleie? – "Uten"

  Hva er egentlig sykepleie?
  I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet.
  Her er bidraget til Liv Bjørnhaug Johansen, som jobber ved lindrende avdeling i Drammen kommune og er temaredaktør i Sykepleien.
  Teksten har tittelen: «Uten».

  • 4 min

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To