51 min

Geloof verhindert vaccinatie nie‪t‬ De Kast van Mormon

    • Christianity

Kevin en David zijn bezorgd om mensen die vanuit hun geloof een redenering opbouwen die tot de conclusie leidt dat vaccineren afbreuk zou doen aan je geloof. Ze tonen dat het te begrijpen valt, maar bouwen zelf een gedachtengang op waaruit blijkt dat je de vaccinatie niet moet weigeren om je geloof te beschermen. Dat zou immers betekenen dat de leiders van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mietjes en afvalligen zijn, want zij kozen resoluut voor vaccinatie.
Tot slot nog wat nieuwtjes omtrent Mars, genealogie (Roots Connect) en een nieuwe zendingspresident voor België/Nederland.The post Aflevering 59: Geloof verhindert vaccinatie niet first appeared on De Kast van Mormon.

Kevin en David zijn bezorgd om mensen die vanuit hun geloof een redenering opbouwen die tot de conclusie leidt dat vaccineren afbreuk zou doen aan je geloof. Ze tonen dat het te begrijpen valt, maar bouwen zelf een gedachtengang op waaruit blijkt dat je de vaccinatie niet moet weigeren om je geloof te beschermen. Dat zou immers betekenen dat de leiders van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mietjes en afvalligen zijn, want zij kozen resoluut voor vaccinatie.
Tot slot nog wat nieuwtjes omtrent Mars, genealogie (Roots Connect) en een nieuwe zendingspresident voor België/Nederland.The post Aflevering 59: Geloof verhindert vaccinatie niet first appeared on De Kast van Mormon.

51 min

Top Podcasts In Christianity