19 min

Rozenkrans – Blijde geheimen Gebed

    • Christianity

Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Jezus wordt geboren in de stal. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Jezus wordt geboren in de stal. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

19 min