95 episodes

De podcast waarin Randy Martens, Wimar Bolhuis en Wouter Welling politiek, economie en maatschappij bespreken om zo een onafhankelijke en geïnformeerde dosis Tegengif tegen alle gekte in het Nederlandse debat te geven.

Onze podcast is volledig onafhankelijk en niemand anders bepaalt wat we zeggen. Het kost wel geld. Wil je ons steunen, dan kan dat via:
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

Studio Tegengif Studio Tegengif

  • Society & Culture
  • 5.0 • 1 Rating

De podcast waarin Randy Martens, Wimar Bolhuis en Wouter Welling politiek, economie en maatschappij bespreken om zo een onafhankelijke en geïnformeerde dosis Tegengif tegen alle gekte in het Nederlandse debat te geven.

Onze podcast is volledig onafhankelijk en niemand anders bepaalt wat we zeggen. Het kost wel geld. Wil je ons steunen, dan kan dat via:
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

  #95 De verhouding tussen ambtenaren en de politiek

  #95 De verhouding tussen ambtenaren en de politiek

  In het Nederlandse publieke debat is een discussie aan de gang over de soms gespannen verhouding tussen ambtenaren en de politiek. Studio Tegengif gaat hier dieper op in en probeert te achterhalen wat er aan de hand is.

  We bespreken de brandbrief van 50 hoge ambtenaren over de samenwerking met de politiek, een interview met twee SG’s en de brief van de SG’s aan de informateur. Het gaat ons hierbij niet om deze mensen, maar om de toegenomen spanning tussen de ambtenarij en de politiek.

  We kijken naar deze spanning vanuit verschillende maatschappelijke trends, interne overheidstrends en een paar wetenschappelijke theorieën.

  Na vorige aflevering de sociologie de hemel in geprezen te hebben neemt Wimar ons ditmaal mee in de bestuurskunde. En we komen tot het inzicht dat kascommissies eigenlijk de ruggengraat van onze samenleving zijn.

  Zoals je van Studio Tegengif verwacht proberen we ontzettend complexe zaken toegankelijk te bespreken.

  Deze aflevering werd gemaakt met ondersteuning van Wim Brons van remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastische geluidskwaliteit.

  Wil je ons steunen? Dat kan: je kunt sinds kort vriend van de show worden: 
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

  ***SHOWNOTES***

  NRC, ‘Interview: Topambtenaren kritisch over politiek: ‘Er worden met enige regelmaat irreële eisen aan ons gesteld’
  https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/16/topambtenaren-kritisch-over-politiek-er-worden-met-enige-regelmaat-irreele-eisen-aan-ons-gesteld-2-a4154343?utm_source=push&utm_medium=topic&utm_term=20230116

  NRC, ‘Hoge ambtenaren bezorgd over samenwerking met politiek, topoverleg bij Rutte’
  https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/10/hoge-ambtenaren-bezorgd-over-samenwerking-met-politiek-topoverleg-bij-rutte-a4153855

  Brief Overleg van Secretarissen Generaal aan informateur, 12-04-2022
  https://open.overheid.nl/repository/ronl-5aaae775-d348-45f8-89e1-867276b931c0/1/pdf/SGO-brief%2012%20april%202021.pdf

  Volkskrant, ‘Interview: De overheid is zichzelf als een bedrijf gaan zien, dat is slecht voor de moraal’
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-overheid-is-zichzelf-als-een-bedrijf-gaan-zien-dat-is-slecht-voor-de-moraal~b14fa0f9/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink

  Volkskrant, Merel van Vroonhoven, ‘Hij beëindigt ons gesprek abrupt. ‘Sorry, de politiek adviseur van de minister belt’’
  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hij-beeindigt-ons-gesprek-abrupt-sorry-de-politiek-adviseur-van-de-minister-belt~b4af6c8a/

  • 1 hr 21 min
  #94 Wat gaat politiek 2023 brengen en waarom stelt Randy zich verkiesbaar?

  #94 Wat gaat politiek 2023 brengen en waarom stelt Randy zich verkiesbaar?

  Studio Tegengif bespreekt in onze nieuwjaarsaflevering de zaken die in 2023 de politieke agenda gaan domineren. Ook bespreken we waarom Randy zich verkiesbaar heeft gesteld. Hij staat op plaats 4 van de PvdA kieslijst voor de Eerste Kamer.

  We doen een oproep om inzendingen te doen voor de Anne Vondeling prijs en de Saskia Stuiveling prijs. Prijzen voor de beste politieke journalistiek op landelijk (Anne Vondeling) en lokaal (Saskia Stuiveling) niveau. Check: https://www.annevondelingprijs.nl/

  Als gekte bespreken we de ongelofelijk droevige situatie op de Europese Piste die misschien wel voor veel meer staat.

  We bespreken de Provinciale staten verkiezingen op 15 maar 2023 en welke onderwerpen de campagne daarnaartoe gaan domineren. Verder bespreken we ook de ECB die de rente aan het verhogen is. Wat gaat dat voor impact hebben? Tot slot bespreken we nog hoe de lonen van normale mensen maar niet stijgen. Wat gaat dat voor impact hebben?

  Tot slot komen we nog met een thema waar de juiste politicus volgens ons misschien wel verkiezingen mee zou kunnen winnen.

  Zoals je van Studio Tegengif verwacht proberen we ontzettend complexe zaken toegankelijk te bespreken.

  Deze aflevering werd gemaakt met ondersteuning van Wim Brons van remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastische geluidskwaliteit.

  Wil je ons steunen? Dat kan: je kunt sinds kort vriend van de show worden: 
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

  ***SHOWNOTES***

  PvdA Kieslijst Eerste Kamer 2023, nr. 4 Randy Martens
  https://www.pvda.nl/politici/randy-martens/

  Anne Vondeling en Saskia Stuiveling prijzen
  https://www.annevondelingprijs.nl/

  Chapo trap house podcast
  https://en.wikipedia.org/wiki/Chapo_Trap_House

  De raadselen van de maatschappij; honderd jaar sociologie in Nederland (2022)
  https://www.bol.com/nl/nl/p/de-raadselen-van-de-maatschappij/9300000129413140/

  Belastingplan 2023
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/20/belangrijkste-belastingwijzigingen-per-1-januari-2023

  NRC, ‘Dit verandert er per 1 januari 2023’
  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/29/dit-verandert-er-per-1-januari-2023-a4152665

  Volkskrant, ‘Een slechte verkiezingsuitslag voor de coalitie kan het begin zijn van een sluipend afbraakproces’
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-slechte-verkiezingsuitslag-voor-de-coalitie-kan-het-begin-zijn-van-een-sluipend-afbraakproces~bf4c13c6/Studio Tegengif bespreekt in onze nieuwjaarsaflevering de zaken die in 2023 de politieke agenda gaan domineren. Ook bespreken we waarom Randy zich verkiesbaar heeft gesteld. Hij staat op plaats 4 van de PvdA kieslijst voor de Eerste Kamer.

  • 1 hr 19 min
  #93 Bernard ter Haar over ons energiesysteem in 2050

  #93 Bernard ter Haar over ons energiesysteem in 2050

  Voor de tweede keer spreken we met oud topambtenaar Bernard ter Haar. We spreken met hem over misschien wel de grootste opgave waar onze samenleving voor staat. Het vormen van een plan voor een klimaatneutraal energiesysteem voor 2050. Bernard is voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050 dat ons Kabinet hierover adviseert.

  We spreken met Bernard over waarom het zo complex is om na te denken over het Nederlandse energiesysteem in 2050 en waarom het zo belangrijk om dit vanuit verschillende perspectieven te doen. We proberen begrijpelijk te maken waarom er in de onlangs gepubliceerde ’10 tussenconclusies’ van dit expertteam bijvoorbeeld staat dat we moeten werken aan een ‘Integraal geheel van technologie, winning, opslag, omzetting, transport, gebruik en waardering van energie.’

  Ook bespreken we onder andere het verschil in de economische afweging is tussen normeren en beprijzen. En waarom de stem van jongeren zo cruciaal is in dit energiedebat.

  We komen tot de conclusie dat de rol van de overheid als een verstandig regievoerder en marktmeester cruciaal gaat worden in dit toekomstige systeem. Verder bespreken we waarom Bernard toch hoopvol is in deze ontzettend grote opgave en waarom hij zich na zijn pensioen blijft inzetten voor de meest complexe opgaven die je kunt bedenken.

  Zoals je van Studio Tegengif kunt proberen we ontzettend complexe zaken toegankelijk te bespreken.

  Deze aflevering werd gemaakt met ondersteuning van Wim Brons van remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastische geluidskwaliteit.

  Wil je ons steunen? Dat kan: je kunt sinds kort vriend van de show worden: 
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

  ***SHOWNOTES***

  Expertteam Energiesysteem 2050
  https://www.etes2050.nl/default.aspx

  10 tussenconclusies van het Expertteam Energiesysteem 2050
  https://www.etes2050.nl/actueel/2341848.aspx

  Denktank Denkwerk, ‘Globalanceren’ (2021)
  https://denkwerk.online/rapporten/globalanceren-juni-2021/

  Blog Bernard ter Haar
  https://bernardterhaar.nl/

  • 1 hr 18 min
  #92 Studio Tegengif leest de Telegraaf deel 2

  #92 Studio Tegengif leest de Telegraaf deel 2

  Een bekend politicus zei eens: ‘de T heeft altijd gelijk’. Wij vroegen ons dat af en lazen voor u de Telegraaf.

  Na een tip van een trouwe luisteraar lazen wij twee jaar geleden voor het eerst samen de volledige Telegraaf om ‘de temperatuur van de gemiddelde Nederlander’ door te nemen. We zijn er weer eens voor gaan zitten om het nieuws vanuit een andere bubbel dan onze eigen mee te maken. Wat leer je daarvan? Welke aannames maken de schrijvers van de meest gelezen krant van Nederland? En welke vooroordelen hebben wij over de Telegraaf? En wie zei dat de T altijd gelijk heeft?

  Zoals je van Studio Tegengif kunt proberen we ontzettend complexe zaken toegankelijk te bespreken.

  Deze aflevering werd gemaakt met ondersteuning van Wim Brons van remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastische geluidskwaliteit.

  Wil je ons steunen? Dat kan: je kunt sinds kort vriend van de show worden: 
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

  ***SHOWNOTES***

  Telegraaf, 5 november 2022
  https://www.telegraaf.nl/archief/2022/11/5

  • 1 hr 5 min
  #91 Functioneert de Tweede Kamer nog wel?

  #91 Functioneert de Tweede Kamer nog wel?

  Van allerlei kanten wordt de laatste tijd beweerd dat het niet goed gaat met onze Tweede Kamer. We vragen ons in Studio Tegengif af: wat klopt er van deze zorgen?

  We beginnen met de gekte van de week waarin we niet om Liz Truss heen konden. Goed om te vermelden is dat we opnamen op dinsdagavond 18 oktober en nog niet konden voorzien dat 36 uur later Liz Truss aftrad.

  Hierna komen we bij de Tweede Kamer. We starten met de diagnose. Wat wordt er genoemd als mankerend aan de Tweede Kamer?

  We lopen langs het idee van de overvloed aan moties en vragen, het vermeende gebrek aan inhoud, een matig voorbeeldgedrag, de grote hoeveelheid burn-outs, het gebrek aan ondersteuning, de versplintering, het lage aantal kamerleden, het nieuwe gebouw, het lage budget en de parapolitieke achtergrond van Kamerleden.

  We vragen ons af waar de kritiek op de Kamer vandaan komt. Wat zou een goed functionerende Tweede Kamer zijn? Hoe kunnen we concluderen dat er iets mis is als we geen idee hebben van hoe het zou moeten functioneren? En in welke mate komt frustratie over de Tweede Kamer voort uit ontevredenheid met de uitkomsten van het debat?

  Tot slot lopen we langs een grote set van mogelijke oplossingen (remedie) voor wat er mis zou kunnen zijn. We gaan van meer Kamerleden en meer ondersteuning en tot liquid democracy en kiesdrempels. Als vanzelfsprekend hebben we het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes) gelezen en behandelen we de suggesties.

  Zoals je van Studio Tegengif kunt verwachten hebben we een immense hoop bronnen doorgespit en proberen we ontzettend complexe zaken toegankelijk te bespreken.

  Deze aflevering werd gemaakt met ondersteuning van Wim Brons van remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastische geluidskwaliteit.

  Wil je ons steunen? Dat kan sinds kort: je kunt sinds kort vriend van de show worden: 
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

  ***SHOWNOTES***

  Lage drempels, Hoge dijken, Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-867564.pdf

  Simon Otjes, Gijs Jan Brandsma, Carla Hoetink en Wimar Bolhuis, ‘Policy Paper 12: 'Meer ondersteuning voor de Tweede Kamer, maar welke?'
  https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vltnjsu0e9vg/policy_paper_12_meer_ondersteuning_voor

  Simon Otjes, Stuk Rood Vlees, ‘Hoe versterken we de controlefunctie van het parlement?’
  https://stukroodvlees.nl/hoe-versterken-we-de-controlefunctie-van-het-parlement/

  Simon van Teutem, de Correspondent, ‘Waarom de Tweede Kamer niet werkt’
  https://decorrespondent.nl/13078/waarom-de-tweede-kamer-niet-werkt/768454622364-33c1b368

  De Correspondent en Stuk Rood Vlees podcast, ‘Stemmen’
  https://decorrespondent.nl/12313/een-kamerlid-elf-portefeuilles-hoe-kan-die-ooit-de-macht-controleren/723503728794-58c1bf50

  In Search Of Democracy 3.0
  https://insearchofdemocracy.com/

  • 1 hr 16 min
  #90 Prinsjesdag moet opnieuw

  #90 Prinsjesdag moet opnieuw

  Wij bestudeerden voor u de meest radicale miljoenennota van ons leven en kwamen tot flink wat zaken die tegengif nodig hebben. Misschien moet prinsjesdag zelfs opnieuw..

  En het was een jubileumaflevering. We bestaan 5 jaar en hebben exact 90 afleveringen gemaakt!

  We starten met de gekte van ‘het koffertje’. Het koffertje dat het al 58 jaar prima doet, maar dat nu schijnbaar aan vervanging toe is. Waar zelfs over vergaderd werd in de Kamer. Gekte.

  Vervolgens een stukje geschiedenis. Wat is de miljoenennota en waarom doen we hier politiek zo gewichtig over? Waarom heet het eigenlijk een ‘nota’? Waar gaat het politieke debat op de woensdag en donderdag na prinsjesdag over? En waarom schrijft de Raad van State een advies in gele papiertjes?

  En dan de inhoud. Wat valt er op? Waar gaan de grootste extra bedragen naartoe en waarom? Hoe kan het dat een Kabinet de avond van tevoren er nog even meer dan 10 miljard bij verzint? Hoe kan het dat op 14 september een gesprek met een paar energiemaatschappijen opeens de lijn in de energiecrisis omgooit?

  Zoals je van Studio Tegengif kunt verwachten hebben we een immense hoop bronnen doorgespit en proberen we ontzettend complexe zaken toegankelijk te bespreken.

  Deze aflevering werd gemaakt met ondersteuning van Wim Brons van remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastische geluidskwaliteit.

  Wil je ons steunen? Dat kan sinds kort: je kunt sinds kort vriend van de show worden: 
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif

  ***SHOWNOTES***

  Rijksoverheid, ‘Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken’
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken

  Rijksoverheid, ‘Rijksbegroting’
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

  Wikipedia, Rijksbegroting
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rijksbegroting

  Volkskrant, Gijs Herderscheê, Hoe het energieplafond er dan toch kwam: op 14 september om 9.53 uur krijgen Rutte en Kaag een mail die alles verandert’
  https://www.volkskrant.nl/a-bd184cb4

  • 1 hr 1 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Society & Culture

Kelly Deriemaeker
VRT MAX
Radio 1
RTBF
France Inter
Radio 1

You Might Also Like

NRC
Jaap Jansen - Dag en Nacht Media
de Volkskrant
NPO Radio 1 / NOS / EenVandaag
Haagsch College
NPO Radio 1 / VPRO