24 min.

Waardebepaling van vennootschappen - Eduard Van Nevel & Kenny Van Tulder The Tiberghien Podcast - Nl

    • Maatschappij & cultuur

De waardering van vennootschappen gebeurt om verschillende redenen, bijvoorbeeld 
binnen het kader van successie. Op die manier wordt een eerlijke verdeling gemaakt 
voor de verschillende erfgenamen.

De waardering van vennootschappen gebeurt om verschillende redenen, bijvoorbeeld 
binnen het kader van successie. Op die manier wordt een eerlijke verdeling gemaakt 
voor de verschillende erfgenamen.

24 min.

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur

France Inter
Klara
Radio 1
Brut.
Radio 1
NRC & De Standaard