45 min

Дигиталните портфейли - как работят и накъде ще се развиват Капитал Подкаст - Парите говорят

    • News

Валентин Генев от американската компания Modus Box разказва за следващите стъпки в еволюцията на виртуалните разплащания в новия епизод на подкаста "Парите говорят"

Валентин Генев от американската компания Modus Box разказва за следващите стъпки в еволюцията на виртуалните разплащания в новия епизод на подкаста "Парите говорят"

45 min

Top Podcasts In News