58 min

Балканските войни - История.Б‪Г‬ БНТ Подкаст

    • Entertainment News

„Повелявам на храбрата българска войска да навлезе в турските предели! Редом и наедно с нас ще воюват против общия неприятел за същата цел войските на сдружените с България балкански държави: Сърбия,Гърция и Черна гора."Манифест на цар ФердинандДискусия с участието на проф. д-р Веселин Янчев, доц. д-р Стоян Николов и д-р Александър Стояновводещ: Георги Ангелов

„Повелявам на храбрата българска войска да навлезе в турските предели! Редом и наедно с нас ще воюват против общия неприятел за същата цел войските на сдружените с България балкански държави: Сърбия,Гърция и Черна гора."Манифест на цар ФердинандДискусия с участието на проф. д-р Веселин Янчев, доц. д-р Стоян Николов и д-р Александър Стояновводещ: Георги Ангелов

58 min