150 episodes

Псалми е книга от Стария завет на Библията. Съдържа 150 псалома, голяма част от които са написани от цар Давид (10 в. пр. Хр.).

Псалм‪и‬ psalmsbulgarian

  • Religion & Spirituality

Псалми е книга от Стария завет на Библията. Съдържа 150 псалома, голяма част от които са написани от цар Давид (10 в. пр. Хр.).

  Псалом 1

  Псалом 1

  Аудио прочит от актьора Манол Къков. Текстът е от Библия, нов превод от оригиналните езици (СВТ). Използван с разрешение от ББД. 
  Тема и структура на псалома
  "Псалом 1 може да се разглежда като предговор към цялата книга Псалми, защото съдържа основните й идеи. Псалмопевецът е искал да ни научи на пътя към благословението и да ни предупреди за предстоящото наказание за нечестивите. Това е основната идея на този псалом. Можем да кажем, че върху неговия текст останалите псалми изграждат една божествена проповед. Псаломът може да бъде разделен на две части. В първата (ст. 1-3) Давид говори за това в какво се състоят радостта и блаженството на благочестивия човек, какви са неговите дела и какви благословения ще получи той от Господа. Във втората част (ст. 4–6) той противопоставя благочестивия човек на нечестивия, като описва състоянието и характера на последния, предвещава бъдещето му и изразително показва неизбежната му гибел."
  (из "Съкровищницата на Давид" от Чарлз Спърджън)
  Пълни коментари на Псалмите от Чарлз Спърджън можете да намерите тук - www.facebook.com/PsalmiBiblia/
  Ако имате желание да изучавате Библията или да прочетете всички Псалми, но все още не разполагате с книжно копие на Свещеното писание, можете да си закупите от тук https://bit.ly/3rDCOcN.

  • 59 sec
  Псалом 2

  Псалом 2

  Аудио прочит от актьора Манол Къков. Текстът е от Библия, нов превод от оригиналните езици (СВТ). Използван с разрешение от ББД. 
  Тема и структура на псалома
  "Този величествен псалом с право може да бъде наречен ПСАЛОМ НА ЦАРЯ МЕСИЯ, тъй като той представя, сякаш в чудно видение, бунта на народите срещу Господния Помазаник, непоклатимото намерение на Бог да възвиси Сина Си и царуването на този Син над всичките Му врагове. Нека го прочетем с очите на вярата, наблюдавайки като в огледало окончателната победа на Господ Исус Христос над Неговите врагове. Ето как Лоут коментира втория псалом: “Темата на псалома е възкачването на Давид на трона, въпреки съпротивата на враговете му. Давид влага в него две значения: буквално и алегорично. Ако четем този псалом, имайки предвид именно човека Давид, тогава смисълът му е очевиден и се потвърждава от свещената история. В изразителността и величието на образите има необикновено сияние, гласът на автора на моменти се извисява, става проникновен, сякаш ни посочва един по-дълбок, скрит, но величествен смисъл и ни насърчава да разсъждаваме върху него. От друга страна, ако забележим в този псалом личността и мисията на духовния Давид, тогава пред погледа ни веднага се появява поредица от велики исторически събития и значението на тези редове става още по-явно и възвишено. Образът, който може да ни се стори твърде дързък и блестящ, що се отнася до царя на Израел, няма вече да ни изглежда така, ако го наложим върху неговия велик първообраз. Нека разгледаме този псалом цялостно и тогава ще видим пълната красота и величие на това удивително поетическо творение. Ще усетим, че двата смислови пласта в него са в пълна и съвършена хармония; между тях могат да се направят паралели, при това аналогията помежду им е така точна, че не е ясно кой от смислите всъщност е оригиналът. Двойното значение на псалома ни позволява да разгледаме съдържанието му в нова светлина; стиховете стават по-дълбоки и завладяващи, вниманието постепенно се насочва от земното към небесното, от човешкото към божественото, темата става още по-възвишена, докато накрая не достигне до сияещите небеса”.
  Този псалом ще е по-лесен за разбиране, ако го разделим на четири час

  • 1 min
  Псалом 3

  Псалом 3

  Аудио прочит от актьора Манол Къков. Текстът е от Библия, нов превод от оригиналните езици (СВТ). Използван с разрешение от ББД. 
  Тема и структура на псалома
  “Сигурно си спомняте тъжната история за бягството на Давид от собствения му дворец, когато посред нощ той прекоси потока Кедрон, за да се скрие за известно време с шепа свои верни поданици от яростта на бунтовния си син. Не забравяйте, че в тази история Давид беше предобраз на Господ Исус Христос. Господ също бягаше; Той също прекоси потока Кедрон, когато собственият Му народ се разбунтува срещу Него, и с малка група последователи отиде в Гетсиманската градина. Той също пи от потока и затова вдигна глава високо (Псалми 109:7, СВТ - бел. ред.). Много тълкуватели са наименували този псалом “Сутрешен химн”. Нека винаги се събуждаме със свята увереност в сърцата си и с песен на уста!
  Псаломът може да се раздели на четири части, по два стиха във всяка. Всъщност много от псалмите ще бъдат разбрани по-добре, ако бъдат разделени на съставните им части, защото те представят не една и съща картина, а множество различни, но взаимосвързани образи. Всеки псалом е завършено произведение, едно цяло, но това единство повече напомня на колчан със стрели, отколкото на една-единствена стрела. Нека разгледаме частите на псалома: в първите два стиха Давид отправя оплакване към Бога относно враговете си, след това той заявява своята увереност в Господа (ст. 3, 4), пее за спокойния си сън (ст. 5, 6) и накрая се подготвя за предстоящата битка (ст. 7, 8).”
  (из “Съкровищницата на Давид” от Чарлз Спърджън)
  Пълни коментари на Псалмите от Чарлз Спърджън можете да намерите тук - www.facebook.com/PsalmiBiblia/
  Ако имате желание да изучавате Библията или да прочетете всички Псалми, но все още не разполагате с книжно копие на Свещеното писание, можете да си закупите от тук https://bit.ly/3rDCOcN.

  • 1 min
  Псалом 4

  Псалом 4

  Аудио прочит от актьора Манол Къков. Текстът е от Библия, нов превод от оригиналните езици (СВТ). Използван с разрешение от ББД. 
  Тема и структура на псалома
  “Четвъртият псалом явно е замислен като допълнение към третия. Ако третият псалом беше наречен “Сутрешен”, то този, съдейки по съдържанието му, с право заслужава името “Вечерен химн”. Нека прекрасните думи на стих 9 ни бъдат песен в нашата почивка! “Спокойно лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.”
  Вдъхновеното заглавие на псалома е: “За първия певец. В съпровод на струнни инструменти. Псалом на Давид”. Първият певец е човекът, който е отговарял за музиката в Божието светилище. За него можете да прочетете в Първо Летописи 6:31-32; 15:16-22; 25:1,7. В тези пасажи има неща, които ще са интересни за любителите на светите песнопения; те хвърлят светлина върху това как е било организирано хвалението в Господния дом. Несъмнено някои от заглавията на псалмите са свързани с имената на известните певци, композирали музиката за тях.
  “На струнни инструменти”, т.е. инструменти, на които се е свирело само с ръце, като например арфа. Радостта на вярващите от онова време била толкова голяма, че те са се нуждаели от музика, за да изразят чувствата си. Святата радост на християните днес е също така преливаща и ние я изразяваме по още по-духовен начин, защото живеем в по-духовна, евангелска диспенсация. Визирайки именно такъв музикален инструмент, Григорий Назианзин се обръща към Бога с думите: “Господи, аз съм Твой инструмент”. Нека бъдем отворени за докосването на Святия Дух, за да произведе Той в нас прекрасна мелодия. Нека бъдем изпълнени с вяра и любов, за да сме живи музикални инструменти.
  Хоукър казва: “Думата, която преведохме като “първи певец”, е преведена в Септуагинта с фразата “до края”. Оттук източните и западните църковни отци стигат до заключението, че всички псалми, включващи този израз в заглавието си, говорят за Месията, който е “великият завършек на всичко”. Ако е така, тогава този псалом е свързан с Христос и е напълно вероятно Той да е изрекъл думите в него; той може да се отнася и до Божия народ, защото вярващите са едно с Христос. Господи, Святи Душе, дай на читателя да види тази истина

  • 1 min
  Псалом 5

  Псалом 5

  Аудио прочит от актьора Манол Къков. Текстът е от Библия, нов превод от оригиналните езици (СВТ). Използван с разрешение от ББД. 
  Тема и структура на псалома
  “За първия певец. За духови инструменти. Псалом на Давид”. Еврейската дума, преведена като “духови инструменти”, идва от друга дума, означаваща “да продупча” или “да пробия”, от където се появява значението “флейта”, “свирка”. Изглежда този псалом е трябвало да се пее под акомпанимента на духови инструменти - рог, тромпет, флейта и др. Трябва обаче да се отбележи, че заглавията на псалмите в много отношения са загадка за нас. В Септуагинта например началото на този псалом е преведено по следния начин: “За онзи, който ще получи наследство”, а според Абен Езра заглавието обозначава древна и добре позната по онова време мелодия, с която е изпълняван псаломът. Най-добрите богослови признават, че точното значение на заглавията на псалмите остава скрито за нас. Не бива обаче да съжаляваме твърде много, тъй като това е безспорно доказателство, че Псалмите са наистина древна книга. Ще забележите, че първият, вторият, третият и четвъртият псалом са обединени от една тема: контрасът между праведните и нечестивите - техните характери, положение пред Бога и съдби. Такъв е случаят и в петия псалом. Псалмопевецът показва разликата между своята праведност, дарена му по Божия милост, и безчестието на нечестивите, които му се противопоставят. Благочестивото сърце ще види тук образа на Господ Исус Христос, за Когото е казано, че в дните на плътта Си със силен вик и със сълзи отправи молби и молитви към Онзи, Който можеше да Го спаси от смърт (Евреи 5:7 - бел. ред.).
  Петият псалом може да бъде разделен на две части. Първата - от 1-ви до 8-и стих, а втората - от 9-и до 13-и. В първата част Давид горещо умолява Господ да чуе молитвата му, а във втората повтаря молбите от първата.”
  (из “Съкровищницата на Давид” от Чарлз Спърджън)
  Пълни коментари на Псалмите от Чарлз Спърджън можете да намерите тук - www.facebook.com/PsalmiBiblia/
  Ако имате желание да изучавате Библията или да прочетете всички Псалми, но все още не разполагате с книжно копие на Свещеното писание, можете да си закупите от тук https://bit.ly/3rDCOcN.

  • 2 min
  Псалом 6

  Псалом 6

  Аудио прочит от актьора Манол Къков. Текстът е от Библия, нов превод от оригиналните езици (СВТ). Използван с разрешение от ББД. 
  Тема и структура на псалома
  “Този псалом е известен като първия от ПОКАЙНИТЕ ПСАЛМИ и, разбира се, изказът му напълно съответства на духа на каещия се човек, защото изразява едновременно тъга (ст. 4, 7, 8), смирение (ст. 3 и 5) и омраза към греха (ст. 9), което е сигурен знак за разкаяното сърце, обръщащо се към Бога. О, Святи Душе, създай в нас истинско покаяние! Заглавието на псалома гласи: “За първия певец. В съпровод на осмострунен инструмент. Псалом на Давид” (вж. Първо Летописи 15:21). Изглежда този псалом е бил предназначен да се изпълнява от главния певец на струнни инструменти. Точното значение на еврейската дума, преведена като “осмострунна” не е известно. Някои смятат, че обозначава тоналността, осма октава. Но днес ние не разбираме напълно старите музикални термини и дори смисълът на думата “села” все още не е напълно ясен. Но това не трябва да ни смущава. Едва ли губим твърде много, понеже не знаем точното значение на тази еврейска дума. Нещо повече, това може дори да укрепи вярата ни, тъй като фактът, че в псалмите има думи, чието значение остава загадка дори за най-добрите познавачи на еврейския език, доказва, че те са били написани много отдавна. Разбира се, това доказателство е косвено (бих казал “случайно”, ако не вярвах, че Бог е направил това с конкретна цел), но то свидетелства за факта, че книгата Псалми е древна книга.
  Псалом 6 се дели на две части. В първата (от 1-ви до 8-и стих) псалмопевецът в голямото си страдание моли Бог за помощ. От стих 9 до края темата е съвсем различна. Минорното настроение се променя, струните на арфата се настройват в мажорна гама. Звучи мелодия на увереност; Давид заявява, че Бог е чул молитвата му и го е избавил от всички беди.”
  (из “Съкровищницата на Давид” от Чарлз Спърджън)
  Пълни коментари на Псалмите от Чарлз Спърджън можете да намерите тук - www.facebook.com/PsalmiBiblia/
  Ако имате желание да изучавате Библията или да прочетете всички Псалми, но все още не разполагате с книжно копие на Свещеното писание, можете да си закупите от тук https://bit.ly/3rDCOcN.

  • 1 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Timothy Keller Sermons Podcast by Gospel in Life
Tim Keller
БПСЦ – Old Calendar Orthodox Church of Bulgaria
Българска Православна Старостилна Църква
With The Perrys
The Perrys
The Kirsty Gallagher Podcast
Kirsty Gallagher
AWR български - Какво да кажем ЗА… [Bulgarian wsa]
Adventist World Radio
History of Christianity
Marvin Digital Ministries