30 min

#12 РАЗКАЗ ЗА КАПИТАН ДРЕМСЪЗО‪В‬ RUDE GENTS LIBRARY

    • Courses

В този епизод ще възкресим спомена за един от героите на българското небе по време на Първата световна война, капитан Дремсъзов. Джентълмен, за който интернет не знае нищо, а тези, които го помнят, отдавна не са между живите. Не си забравен. Юнако, лека нощ.

В този епизод ще възкресим спомена за един от героите на българското небе по време на Първата световна война, капитан Дремсъзов. Джентълмен, за който интернет не знае нищо, а тези, които го помнят, отдавна не са между живите. Не си забравен. Юнако, лека нощ.

30 min