9 episodes

Ex Ante: Подкаст за икономическо мислене

Целта на подкаста Еx Аnte е да развие икономическата интелигентност у широк кръг хора, които не е задължително да са тренирани в икономически концепции. Също така да предложи на слушателите основни насоки за взимаме на хладнокръвни рационални решения във всички сфери на живота, основани на икономическа логика.

Защо Ex Ante? Този латински израз означава преди събитието., т. е. акцентът в подкаста е поставен върху процеса на взимане на решения. Така се набляга на анализа, планирането и прогнозата, на това какво ни очаква - успех или провал.

EX ANTE: Икономика с Георги Стое‪в‬ Георги Стоев и Панайот Стефанов

  • Business
  • 5.0 • 6 Ratings

Ex Ante: Подкаст за икономическо мислене

Целта на подкаста Еx Аnte е да развие икономическата интелигентност у широк кръг хора, които не е задължително да са тренирани в икономически концепции. Също така да предложи на слушателите основни насоки за взимаме на хладнокръвни рационални решения във всички сфери на живота, основани на икономическа логика.

Защо Ex Ante? Този латински израз означава преди събитието., т. е. акцентът в подкаста е поставен върху процеса на взимане на решения. Така се набляга на анализа, планирането и прогнозата, на това какво ни очаква - успех или провал.

  EX ANTE - Епизод 9: Положителни промени с размах

  EX ANTE - Епизод 9: Положителни промени с размах

  За успеха ни е нужно да носим положителна промяна на други хора, по възможност много на брой. Съчетана с иновативност и мащаб на действията, добротата носи печалба и уважение в пазарната икономика.

  Това, че може да се учим от отрицателната реакция, означава, че ни пука за другите. И то не в емпатичния смисъл, в който говорим за състрадание, а по-скоро в смисъл на автентичен интерес какво ги вълнува другите, какви проблеми срещат и как може да бъдат решени.

  Възпитанието на мащабна доброта е различно от инстинкта към алтруизъм (термин от модерния психолог Даниел Гоулман, но познат като феномен още от Дарвин) - което е съпричастност към хора, които са в тежко положение. Докато при алтруизма нашите действия са насочени към един човек или много малка група в неблагоприятно положение, при добрината в мащаб подобряваме живота на много хора.

  Трябва да разграничаваме предприемача от политическия бизнесмен, чиято печалба е загуба за някой друг. В теорията те са познати като рент-сиикъри. Те печелят благодарения на протекция от държавата, на гърба на данъкоплатците или потребители, които са принудени да купуват на монополен пазар. Те носят вреда, а не полза за другите. Възпитанието на предприемачеки мироглед понякога налага ясно да показва какво не е предприемач, за да не става объркване.

  • 19 min
  EX ANTE - Епизод 8: Епизод за родители

  EX ANTE - Епизод 8: Епизод за родители

  Един от инструментите на икономическо мислене, с което идваме на този свят вече “заредени”, е способността да навигираме в несигурна среда и да взимаме решения, наситени с риск. Но родителите трябва да научим децата да различават рационалната смелост (“Днес опитах да изпея песен пред всички деца”) от безразсъдното поемане на риск (“Днес опитах да бръкна в контакта с голи ръце”).

  Амбицията е важна, но не по-малко важно е предпазването от рискове, които могат да нанесат големи вреди. Алчността в икономически смисъл е заслепяване от голяма цел, заради което подценяваме големи заплахи. Затова е полезно да тренираме децата си не само като амбициозни личности, но и като отговорни и умни анализатори на рискове.

  Почти всеки успех е предхождан от много провали. Но натрупването на много провали не гарантира успех - ако са безцелни и хаотични, човек си остава само с провалите. За да са полезни, провалите трябва да са част от системно усилие. Особено полезни за всяко дете в тази връзка са спортът и участията в състезания.

  • 19 min
  EX ANTE - Епизод 7: На кого можем да вярваме

  EX ANTE - Епизод 7: На кого можем да вярваме

  Преди да решите, че някой ви мисли злото, уверете се, че не ви вреди от чиста глупост. Това е полезно, защото не влагате излишни емоции в битки, които не може да спечелите. И спестените сили може да насочите към възпитание на поведение у вашите деца, което да гради доверие, а не да го руши.

  Икономиката е общуване между милиони хора, които не се познават, но имат доверие, че резултатът от това общуване ще донесе полза на всеки. Цялото полезно знание на обществото не може да бъде съсредоточено в един човек или в един екип, но икономиката използва цялото знание непрестанно.

  По-лесно е да си купим нов компютър отколкото да намерим майстор да смени две плочки в банята. Въпреки че в компютъра има значително повече знание и сложност отколкото в плочките.

  Индикатор за нивото на обществено развитие е дали често ви се налага да имате “човек за нещо”. Това е особено показателно в работа с публичната администрация (трябва ми човек в НОИ или КАТ). Но може да бъде и фактор за доверие в частни отношения (имам човек, от който взимам истински зехтин, не фалшив).

  • 20 min
  EX ANTE - Епизод 6: “Аз нали ти казах”

  EX ANTE - Епизод 6: “Аз нали ти казах”

  Имате ли приятели, които обичат да казват “Аз нали ти казах”? Дразни ли ви, че твърде често дават прогноза за някакво неприятно събитие - “видя ли че, заваля, както ти казах преди да тръгнем на пикник”? Понякога се оказват прави, нали? А броите ли колко пъти прогнозите им всъщност не се сбъдват?

  В повечето случаи хората, които не обичаме да казваме “нали ти казах”, също сме запознати с (поне с повечето) рискове от провал на нашите планове. Това, че взимаме решения при калкулиран риск не ни прави по-глупави или по-малко предвидливи - това в крайна сметка е рамката на всяко човешко решения за бъдеще, което носи неизвестни.

  Аргументите на песимистите, които гледат само единични случаи на ваш провал, са в най-често чист късмет. Обикновено изобщо не си заслужава да заменяте вашата логика с тяхната. Песимистът може да изглежда по-умен, но оптимистът живее по-добре.

  • 20 min
  EX ANTE - Епизод 5: Силата на малките стъпки

  EX ANTE - Епизод 5: Силата на малките стъпки

  Разбиването на решението на по-малки стъпки прави живота не само икономически оптимален, но и по-лесен, природосъобразен и безопасен. Повечето решения могат да бъдат раздробени на по-малки парченца.

  В мисленето “на предела” много ни помага това, че нашето внимание по подразбиране се привлича от промени - нещо се е уголемило или смалило, нещо е прибавено, нещо е премахнато - в много по-голяма степен от целите количества, номиналните цени или други параметри.

  В същото време много ни пречи склонността ни да сравняваме текущото състояние на нещата с нещо, което си представяме като идеалното състояние на нещата.

  Ако човек мисли за малките промени и какви връзки може да имат те с други промени, има голям шанс да види, че действията му имат смисъл както за неговото лично благоденствие, така и за цялото общество.

  • 20 min
  EX ANTE - Епизод 4: 83/17, стратегическо мислене и инвестирано време

  EX ANTE - Епизод 4: 83/17, стратегическо мислене и инвестирано време

  Едно от предизвикателствата на съвременното ежедневие е постоянното нарушаване на нашия фокус от различни информационни и други дразнители. Закачени сме за мрежа, в която се подразбира, че постоянно сме на линия за всевъзможни хрумвания на твърде много хора. Понякога е почти невъзможно да разграничим важното от не толкова важното в целия поток на идеи, информация, обаждания, предложения. Как да запазим фокус върху важните задачи - и тук идва на помощ икономическото мислене - това е темата на този епизод.

  Времето може да бъде или инвестирано умно, или похарчено и в крайна сметка загубено. Инвестираното време е това, в което действията ни се определят от нашите стратегически решения в преследване на дългосрочни цели. Похарченото време е всичко останало. Ако измервате успеха на вашите действия в матрицата “провал или успех, нула или единица”, най-вероятно това е похарчено време. Ако измерване успеха чрез напредък към дадена цел, това най-вероятно е инвестирано време.

  • 20 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Business

Nikola Tomov
Екип на Говори ѝнтернет
Vox Media Podcast Network
Steven Bartlett
Да Убиеш Дракона Подкаст с Velizar V
Stanford GSB