1 episode

İçinde bulunduğumuz durumu modernist ve postmodernist yaklaşımlarla incelemiyorum. Yapamadığımdan değil istemiyorum sadece.

Uyandım Bu Sabah Da Rolliere

    • Improv

İçinde bulunduğumuz durumu modernist ve postmodernist yaklaşımlarla incelemiyorum. Yapamadığımdan değil istemiyorum sadece.

    Uyandım Bu Sabah Da (Trailer)

    Uyandım Bu Sabah Da (Trailer)

    • 20 sec

Top Podcasts In Improv