13 min

ಮಾತುಕತೆ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೆ. ೮ರಂದು ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧಾರ ತರಬೇತಿ `ದೀಕ್ಷಾ' ಮಾಹಿತಿ ಕ Radio Panchajanya 90.8 FM

    • Artes

ಮಾತುಕತೆ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೆ. ೮ರಂದು ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧಾರ ತರಬೇತಿ `ದೀಕ್ಷಾ' ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
- ಸಂದರ್ಶನ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ

ಮಾತುಕತೆ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೆ. ೮ರಂದು ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧಾರ ತರಬೇತಿ `ದೀಕ್ಷಾ' ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
- ಸಂದರ್ಶನ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ

13 min

Top podcasts em Artes